IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii

2021 - 5

Clinical-genetic particularities of progressive muscular dystrophies in children

Sprincean Mariana, Hadjiu Svetlana, Racoviță Stela, Burac Nadejda, Sacară Victoria, Lupuşor Nadejda, Grîu Corina, Cuzneț Ludmila, Feghiu Ludmila, Halabudenco Elena, Călcîi Cornelia, Revenco Ninel
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al Universităţii de Stat din Moldova. 62-62.
Disponibil online 16 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaging aspects in Spastic Cerebral Palsy in children

Cuzneț Ludmila, Hadjiu Svetlana, Călcîi Cornelia, Grîu Corina, Racoviță Stela, Lupuşor Nadejda, Feghiu Ludmila, Sprincean Mariana, Revenco Ninel
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. Revista Curier Medical. 31-31.
Disponibil online 27 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evolution of status epilepticus in children

Călcîi Cornelia, Sprincean Mariana, Lupuşor Nadejda, Grîu Corina, Cuzneț Ludmila, Racoviță Stela, Feghiu Ludmila, Hadjiu Svetlana
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. Revista Curier Medical. 31-31.
Disponibil online 27 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neurological complications in children with COVID-19 infection

Hadjiu Svetlana, Călcîi Cornelia, Feghiu Ludmila, Grîu Corina, Racoviță Stela, Lupuşor Nadejda, Cuzneț Ludmila, Sprincean Mariana, Revenco Ninel
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. Revista Curier Medical. 40-40.
Disponibil online 28 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drug-resistant epilepsies in children: clinical case

Feghiu Ludmila, Hadjiu Svetlana, Călcîi Cornelia, Sprincean Mariana, Lupuşor Nadejda, Grîu Corina, Cuzneț Ludmila, Racoviță Stela, Groppa Stanislav
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. Revista Curier Medical. 40-40.
Disponibil online 28 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Epilepsiile la copilul cu paralizie cerebrală spastică

Cuzneț Ludmila, Hadjiu Svetlana, Călcîi Cornelia, Feghiu Ludmila, Grîu Corina, Revenco Ninel
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spasmele epileptice la copii: aspecte clinico-electroencefalografice.

Feghiu Ludmila, Hadjiu Svetlana, Călcîi Cornelia, Cuzneț Ludmila, Grîu Corina, Groppa Stanislav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epilepsia structurală la copiii cu antecedente perinatale hipoxic-ischemice: variabile predictive

Hadjiu Svetlana, Călcîi Cornelia, Feghiu Ludmila, Cuzneț Ludmila, Lupuşor Nadejda, Grîu Corina, Sărăteanu Ina, Gavriluţă Iulia, Sprincean Mariana, Revenco Ninel
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindromul de fosă posterioară la copiii operați cu tumori cerebelare

Grîu Corina, Litovcenco Anatolii, Lupuşor Nadejda, Cuzneț Ludmila, Lacusta Victor, Hadjiu Svetlana
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spasmele epileptice la copii: aspecte clinicoelectroencefalografice

Feghiu Ludmila, Hadjiu Svetlana, Călcîi Cornelia, Sprincean Mariana, Groppa Stanislav, Cuzneț Ludmila
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 545-545.
Disponibil online 4 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10