IBN
Închide
Cazacu Parascovia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

Crafting clarity: understanding the formation of mediation terms
Cazacu Parascovia
Moldova State University
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

False friends in the mediation field
Cazacu Parascovia
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Evolution of Cuisine Terminology across Cultures
Cazacu Parascovia , Şaganean Gabriela
Moldova State University
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translating mediation terminology in criminal law from english into romanian
Cazacu Parascovia
Moldova State University
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translating mediation terminology in criminal law from english into romanian
Cazacu Parascovia
Moldova State University
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Pragmatic approach on translating touristic texts
Cazacu Parascovia
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pragmatic approach on translating touristic texts
Cazacu Parascovia
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe umanistice. Ştiinţe ale educației
SU, SaE. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-38-1.
Disponibil online 1 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Evaluarea și particularitățile sale în cadrul lecției de limbă germană ca limbă străină
Cazacu Parascovia
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţei muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8