IBN
Închide
Doagă Nadejda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Dezvoltarea competenței emoționale - un obiectiv important în formarea profesională a cadrelor didactice
Doagă Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-822-0.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară
Cojocaru Victoria1 , Doagă Nadejda2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic "Antioh Cantemir", Chișinau
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-47. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2