IBN
Închide
Balan Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

Regimurile energoeficiente de deshidratare a produselor agricole cu aplicarea tratării termice în suspensie
Popescu Victor , Ţislinscaia Natalia , Melenciuc Mihail , Balan Tatiana , Vișanu Ion , Gîdei Igor
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(62) / 2024 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

Capitolul IV. Modelarea matematică și optimizarea proceselor de deshidratare a produselor vegetale
Balan Mihail , Vişanu Vitali , Ţislinscaia Natalia , Ivanov Leonid , Balan Tatiana , Melenciuc Mihail , Popescu Victor , Gîdei Igor , Sandu Andrei Victor , Netreba Natalia , Boeştean Olga , Ţurcanu Dinu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară
Chişinău: 2023.
Disponibil online 13 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimurile energoeficiente de deshidratare a fructelor cu semințe prin tratarea cu microunde în combinație cu convecția
Popescu Victor , Vişanu Vitali , Balan Mihail , Melenciuc Mihail , Volconovici Onorin , Balan Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(59) / 2023 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Increasing the Efficiency of the Drying Process of Seeded Fruit Products with the Application of Microwave Tunnel Treatment
Popescu Victor , Stiopca Oleg , Balan Mihail , Vişanu Vitali , Melenciuc Mihail , Balan Tatiana , Volconovici Onorin
Technical University of Moldova
Sielmen 14 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediția 14. 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. ISBN 979-835031524-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem hibrid pentru păstrarea produselor agroalimentare
Popescu Victor , Ursatii Nicolai , Gîdei Igor , Ţislinscaia Natalia , Ţărnă Ruslan , Vișanu Ion , Balan Tatiana , Todiraş Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul asupra sistemului fiabil pentru întreprinderile specializate în uscarea semințelor
Popescu Victor , Stiopca Oleg , Vişanu Vitali , Voinesco Dinu , Balan Tatiana , Cecan Anatolii , Todiraş Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind reducerea consumului de energie electrică în procesul de păstrare a produselor agroalimentare
Popescu Victor1 , Ursatii Nicolai1 , Melenciuc Mihail1 , Volconovici Onorin1 , Balan Tatiana1 , Alii Maria2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Characteristics of refusals in low-voltage distribution systems
Popescu Victor1 , Tîrşu Mihai1 , Nuca Ilie1 , Leu Vasile1 , Cazac Vadim1 , Balan Tatiana2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul corporativ în sprijinul managementului financiar modern din domeniul horeca
Caprian Iulia1 , Truşkina Natalia2 , Balan Tatiana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetare a Problemelor Industriale de Dezvoltare, Ucraina
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-62-502-9 (PDF).
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istalație pentru deshidratarea semințelor în strat fluidizat
Tîrşu Mihai1 , Popescu Victor2 , Balan Mihail3 , Kurdov Igor2 , Balan Tatiana2 , Rotari Viorel2
1 Institutul de Energetica,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(54) / 2022 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem pentru deshidratarea seminţelor cu eficienţă înaltă
Popescu Victor1 , Balan Mihail2 , Tofan Grigore1 , Balan Tatiana1 , Volconovici Onorin1 , Kurdov Igor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind instalația pentru uscarea semințelor în strat suspendat
Popescu Victor1 , Balan Mihail2 , Beşleaga Igor1 , Nesterenco Constantin3 , Balan Tatiana4 , Dichii Alexandru1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Colegiul Tehnic Agricol din Soroca,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Educatia – factor determinant al situației consumatorului în era schimbărilor tehnologice
Balan Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13