IBN
Închide

50Publicaţii

594Descărcări

23458Vizualizări

Reşitca Vladislav
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 5. Teze/Rezumate în culegeri - 12. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 5
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 4
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2024 - 1

Harnessing grape pomace: nutritional aspects, recovery and extraction techniques for health benefits
Ruseva Olga , Boaghe Eugenia , Reşitca Vladislav , Deseatnicova Olga , Capcanari Tatiana , Suhodol (Motruc) Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 31, Nr. 1 / 2024 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 8

Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară
Chişinău, 2023
Disponibil online 13 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolul I. RIscuri asociate alimentaţiei neconforme în Republica Moldova
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Capcanari Tatiana , Covaliov (Boaghi) Eugenia , Boiştean Alina , Radu Oxana , Deseatnicova Olga , Suhodol (Motruc) Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Analiza riscurilor asociate alimentației în Republica Moldova
Chişinău: 2023.
Disponibil online 13 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Bioactive Compounds from Pumpkin Powder on the Quality and Textural Properties of Shortbread Cookies
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Netreba Natalia1 , Balan Greta2 , Cojocari Daniela2 , Boeştean Olga1 , Bulgaru Viorica1 , Gurev Angela1 , Popescu Liliana1 , Deseatnicova Olga1 , Reşitca Vladislav1 , Socaciu Carmen3 , Pintea Adela Mariana3 , Sanikidze Tamar4 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
4 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Foods
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 25 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemp Seed Cake Flour as a Source of Proteins, Minerals and Polyphenols and Its Impact on the Nutritional, Sensorial and Technological Quality of Bread
Capcanari Tatiana , Boaghe Eugenia , Negoiţa Cătălina , Siminiuc Rodica , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Foods
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 28 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul mineral al pielițelor de struguri din diferite soiuri
Ruseva Olga , Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Suhodol (Motruc) Natalia , Covaliov (Boaghi) Eugenia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2023. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-123-4.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality evaluation of sponge cake with milk thistle (Silybum marianum L.) seed powder addition
Boaghe Eugenia , Capcanari Tatiana , Reşitca Vladislav , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica
Technical University of Moldova
Ukrainian Food Journal
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-974X / ISSNe 2313-5891
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie a monografiei colective „Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară”
Găină Boris1 , Reşitca Vladislav2 , Furtuna-Vladei Natalia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of using wine by-products in obtaining sweet preparations
Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Boaghe Eugenia
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 14

Bioactive potential of some condimentary plants: wild garlic (Allium Ursinum), sorrel (Rumex Acetosa L.), nettle (Urtica Dioica)
Popovici Violina , Boaghe Eugenia , Gutium Olga , Siminiuc Rodica , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul încorporării pieliței strugurilor în formularea înghețatei
Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Suhodol (Motruc) Natalia , Covaliov (Boaghi) Eugenia
Universitatea Tehnică a Moldovei
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul reducerii cantității de sare asupra calității produselor de panificație
Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Covaliov (Boaghi) Eugenia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of grape skin incorporation into ice cream formulation
Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Suhodol (Motruc) Natalia , Boaghe Eugenia
Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of milk thistle (Silybum marianum L.) seeds powder on quality characteristics of sponge cake
Boaghe Eugenia , Suhodol (Motruc) Natalia , Reşitca Vladislav , Deseatnicova Olga , Capcanari Tatiana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the eating behavior of TUM employees during the lockdown
Siminiuc Rodica , Tsurcanu D. , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Tsurcanu T.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Food in correlation with child autism: case study in the Republic of Moldova
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Siminiuc Rodica , Reşitca Vladislav , Tsurcanu D.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of plant additives: Parsley (Petroselinum crispum) leaves and red bell pepper (Capsicum annuum) on the quality of eggless wheat pasta
Boaghe Eugenia , Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav , Suhodol (Motruc) Natalia , Grosu Carolina , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Czech Journal of Food Sciences
Vol. 40, / 2022 / ISSN 1212-1800 / ISSNe 1805-9317
Disponibil online 12 October, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nutritional status of pregnant women from Republic of Moldova
Boaghe Eugenia , Popovici Violina , Reşitca Vladislav , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibility and necessity of tartaric acid production in the Republic of Moldova
Reşitca Vladislav1 , Balanuţă Anatol1 , Scutaru Iury1 , Covaci Ecaterina1 , Codrean (Sclifos) Aliona1 , Patraș Antoanela2 , Borta Ana-Maria1
1 Technical University of Moldova,
2 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibility and necessity of tartaric acid production in the Republic of Moldova
Reşitca Vladislav1 , Balanuţă Anatol1 , Scutaru Iury1 , Covaci Ecaterina1 , Codrean (Sclifos) Aliona1 , Patraș Antoanela2 , Borta Ana-Maria1
1 Technical University of Moldova,
2 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibility and necessity of tartaric acid production in the Republic of Moldova
Reşitca Vladislav1 , Balanuţă Anatol1 , Scutaru Iury1 , Covaci Ecaterina1 , Codrean (Sclifos) Aliona1 , Patraș Antoanela2 , Borta Ana-Maria1
1 Technical University of Moldova,
2 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of natural preservative in production gummy candies: valuation of local wine vinegar
Boiştean Alina , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Siminiuc Rodica , Tsurcanu D. , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of reducing the quantity of salt on the quality and acceptability of grissini breadsticks
Suhodol (Motruc) Natalia , Boaghe Eugenia , Deseatnicova Olga , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Capcanari Tatiana , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-34. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Analysis of micronutrient content in the daily food ration of preschoolers of Republic of Moldova
Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicova Olga , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Capcanari Tatiana , Boaghe Eugenia , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building Field
Ediția 16. 2021. Bacău, Romania. ISSN 2457 - 3388.
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitalization of secondary wine products - an opportunity for the wine sector of Republic of Moldova and Romania
Musteaţă Grigore1 , Balanuţă Anatol1 , Reşitca Vladislav1 , Filimon Razvan Vasile2 , Băetu Mihai-Marius2 , Patraș Antoanela2
1 Technical University of Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Journal of Social Sciences
Vol. 4, Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of sea buckthorn berries (hippophae rhamnoide) on yoghurt biological value and quality
Boaghe Eugenia , Grosu Carolina , Popovici Violina , Capcanari Tatiana , Siminiuc Rodica , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides) on yoghurt biological value and quality
Boaghe Eugenia , Grosu Carolina , Popovici Violina , Capcanari Tatiana , Siminiuc Rodica , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI: Food Technology
Nr. 2(45) / 2021 / ISSN 1843-5157 / ISSNe 2068-259X
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quince (cydonia oblogna) paste: functional ingredient for pastries
Suhodol (Motruc) Natalia , Boaghe Eugenia , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Deseatnicova Olga
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of brewers' spent grain in food production
Şaitan Olesea , Reşitca Vladislav , Ghendov-Moşanu Aliona
Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yogurt enrichment with jerusalem artichoke (helianthus tuberosus) flour as prebiotic source
Boaghe Eugenia1 , Gîncu Ecaterina2 , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica1 , Reşitca Vladislav1
1 Technical University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building Field
Ediția 16. 2021. Bacău, Romania. ISSN 2457 - 3388.
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Consumer behavior related to salt intake in the Republic of Moldova
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boaghe Eugenia , Capcanari Tatiana , Suhodol (Motruc) Natalia , Deseatnicova Olga , Boiştean Alina , Reşitca Vladislav , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul calitativ al biscuiților Macarons fabricați cu adaos de șrot de nucă
Grosu Carolina , Siminiuc Rodica , Covaliov (Boaghi) Eugenia , Gutium Olga , Reşitca Vladislav , Deseatnicova Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Application of pareto principle in monitoring walnuts quality at storage
Sandulachi Elisaveta , Boaghe Eugenia , Tatarov Pavel , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 26, Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea tehnologiei de obținere a laptelui și a băuturii fermentate pe bază de nuci
Covaliov (Boaghi) Eugenia , Reşitca Vladislav , Ciumac Jorj
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Chemical, physical and sensory characteristics of peanut milk
Boaghe Eugenia , Gorbuleac Veronica , Reşitca Vladislav , Ciumac Jorj
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of walnut valorisation through walnut milk acidic beverage obtention
Boaghe Eugenia , Reşitca Vladislav , Ciumac Jorj
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Strategii de educație nutrițională în Republica Moldova
Siminiuc Rodica , Ciumac Jorj , Reşitca Vladislav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Albirea şrotului de nuci Juglans Regia L cu peroxid de hidrogen
Grosu Carolina , Covaliov (Boaghi) Eugenia , Siminiuc Rodica , Deseatnicov Olga , Reşitca Vladislav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of quality indicators of walnut oil and oilcake
Sandulachi Elisaveta , Macari Artur , Reşitca Vladislav , Scripcari Ion
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence du teneur du calcium sur les proprietes de texture de fromage
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav
Université Technique de Moldavie
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of water activity on walnuts (Juglans Regia L.) Microbiological and oxidative quality
Boaghe Eugenia , Reşitca Vladislav , Rubtsov Silvia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicted nutritional quality of walnuts and oilcake
Sandulachi Elisaveta , Reşitca Vladislav , Grosu Carolina , Boaghe Eugenia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Induction periods of walnut oil samples during the Rancimat measurement
Sandulachi Elisaveta , Reşitca Vladislav , Gurjui A. , Costiş Valentina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moisture–sorption capacity of walnut kernel, shell and membrane septum (Juglans Regia L)
Boaghe Eugenia , Reşitca Vladislav , Deseatnicova Olga , Tatarov Pavel
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Factori de bază ce influenţează politicile alimentare şi nutriţionale la nivel internaţional
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-59. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa condiţiilor de păstrare asupra conţinutului unor micotoxine în nuci
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Boiştean Alina , Covaliov (Boaghi) Eugenia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Effect of nitrogen treatment on quality of cold pressed walnut oil
Popovici Cristina , Capcanari Tatiana , Boaghe Eugenia , Deseatnicova Olga , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of quality management systems in modern university relations – business
Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Reşitca Vladislav , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of bleaching walnut juglans regia L
Macari Artur , Ciumac Jorj , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promoting the wine culture by implementing the sommelier profession
Luca Nicolae , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 51