IBN
Închide
Gavrilenco Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 4

Contestarea în judecată a sancțiunilor disciplinare aplicabile judecătorilor
Gavrilenco Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-94-5.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Femeile în sistemul judecătoresc. Dimensiunea de gen a puterii judecătorești
Gavrilenco Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a judecătorilor: pilon pentru dezvoltarea responsabilității disciplinare și menținerea securității juridice în societatea democrată
Gavrilenco Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-50-0.
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipsa eticii profesionale a judecătorilor – temei de sancționare disciplinară
Gavrilenco Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(66) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Analiza comparativă a sistemelor de răspundere disciplinară a judecătorilor din Europa
Gavrilenco Natalia12
1 Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concedierea judecătorilor în ordine disciplinară
Gavrilenco Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(153) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele cererii de demisie depusă de către judecător
Gavrilenco Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea disciplinară raportată la independența judecătorului
Gavrilenco Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in digital era
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Experiența Republicii Moldova în promovarea educației civice
Gavrilenco Natalia
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilitarea accesului la o instanță a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare
Gavrilenco Natalia , Gavrilenco Natalia
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
State, security and human rights in digital era
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile digitale în cadrul disciplinelor juridice
Gavrilenco Natalia
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Educația juridică: factor-cheie în asigurarea securității umane
Gavrilenco Natalia
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare
Gavrilenco Natalia
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-1-5.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13