IBN
Închide
Suiogan Delia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 1

Comunitate, cultură și identitate etnică. Efectele globalizării și multiculturalismului
Suiogan Delia
Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Vestimentația ca formă de comunicare – ieri și azi
Suiogan Delia
Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Ipostaze ale apartenenţei în mediile tradiţionale
Suiogan Delia12
1 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca,
2 Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de transmitere a patrimoniului cultural. Rolul educației
Suiogan Delia12
1 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca,
2 Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4