IBN
Închide
Daniliş Marina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 6

Antocyanic extracts from yeast winewaste
Chiselita Oleg1 , Chiselitsa Natalia1 , Tofan Elena1 , Beshliu Alina1 , Efremova Nadejda1 , Danilis Marina1 , Rotaru Ana2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 State Agrarian University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition and antioxidant activity of different preparations from microbial waste of the beer industry
Chiselitsa Natalia1 , Chiselita Oleg1 , Beshliu Alina1 , Efremova Nadejda1 , Tofan Elena1 , Lozan (Sprincean) Ana1 , Danilis Marina1 , Rotari Doina2 , Rotaru Ana3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 State Agrarian University of Moldova
Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology
Nr. 1(26) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2344-150X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition and antioxidant activity of the mannoprotein preparation obtained yeast biomass from wine industry waste
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Notulae Scientia Biologicae
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2067-3205 / ISSNe 2067-3264
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția biochimică și activitatea enzimatică a fracțiilor β-glucanice din sedimentele de levuri din diferite vinuri autohtone
Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extraction processes and biologically active preparations obtained from brewer’s yeast sediments for use in the animal husbandry
Beshliu Alina1 , Chiselitsa Natalia1 , Chiselita Oleg1 , Efremova Nadejda1 , Tofan Elena1 , Lozan (Sprincean) Ana1 , Danilis Marina1 , Morari-Pirlog Alisa2 , Carapirea Anatoli3 , Darie Grigorie3 , Cibotaru Elena3 , Matvienco Natalia3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Bulletin Științific Supliment Cadet Inova
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2501-3157
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The prospects of application of aminoproteic extracts from yeasts of wine sediments
Efremova Nadejda , Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Tofan Elena , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Activitatea enzimatică a unor extracte din biomasa levurilor deșeurilor industriei de bere
Efremova Nadejda , Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Beşliu Alina , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active protein preparation based on yeast biomass from the waste of the beer industry
Chiselita Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Tofan Elena , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of the methods for extracting manoproteins from beer yeast sediments
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice
Tofan Elena , Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the waste processing procedure of the beer industry and obtaining lipid preparations from yeast biomass
Tofan Elena , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The beer yeast biomass as a valuable source of lipids
Tofan Elena , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The characteristic of the protein extract obtained from brewer’s yeast
Efremova Nadejda , Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of autolysis procedures on protein content and enzymatic activity in manniprote extracts of brewer’s yeast
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Efremova Nadejda , Chiselita Oleg , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Componenţa biochimică a biomasei de levuri din deşeurile industriei de bere.
Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Efremova Nadejda , Beşliu Alina , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul biochimic al biomasei de levuri din sedimentele de la producerea berii
Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Beşliu Alina , Daniliş Marina , Dadu Constantin , Lozan (Sprincean) Ana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16