IBN
Închide
Pegza Ana
Cuvinte-cheie (21): Clasificația Bugetară. (1), maximizarea profitului (1), factori de influiență (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în perioada anilor 2017-2021
Pegza Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Profitul - performanță antreprenorială fără limite
Pegza Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Eco agriculture – une solution importante pour notre pays
Pegza Ana, Dubac Victoria
Université Technique de Moldavie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egalitatea activelor și pasivelor - unicul rezultat al operațiilor economico-financiare
Pegza Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4