IBN
Închide
Dubac Victoria
Cuvinte-cheie (14): volum de producție optimal (1), offre (1), écoproduit (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Modelul matematic al problemei de optimizare a programului de producție a întreprinderii
Dubac Victoria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Eco agriculture – une solution importante pour notre pays
Pegza Ana, Dubac Victoria
Université Technique de Moldavie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme existente în promovarea businessului mic în Republica Moldova
Dubac Victoria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3