IBN
Închide
Popa Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

Conflict situations in the prosecution of minors and the specifics of overcoming them
Popa Alina
University of European Studies of Moldova
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 24, Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situațiile de conflict la urmărirea penală a minorilor și specificul depășirii lor
Popa Alina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Română de Criminalistică
Vol. 24, Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Designing a holistic adaptive recommender system (HARS) for customer relationship development: a conceptual framework
Popa Alina
Bucharest University of Economic Studies
Journal of Social Sciences
Vol. 4, Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-1309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designul unei aplicații de data mining pentru achiziționarea noilor clienți
Popa Alina
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designul unei aplicații de data mining pentru achiziționarea noilor clienți
Popa Alina
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Exigențe de ordin juridic, etic și psihologic privind dispunerea și efectuarea expertizelor judiciare în cauzele cu minori
Popa Alina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(45) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea, importanța și esența bazelor etice ale urmăririi penale în privința minorilor.
Popa Alina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni privind bazele juridice, etice și psihologice ale cercetării la fața locului în cauzele cu infractori minori
Popa Alina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Etica efectuării actului de audiere în cauzele penale cu infractori minori
Popa Alina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9