IBN
Închide
Yao Meiling
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 4

Bioprotection as a tool to produce natural wine: Impact on physicochemical and sensory analysis
Yao Meiling1 , Wang Fei1 , Arpentin Gheorghe2
1 Technical University of Moldova,
2 Purcari Wineries Group
BIO Web of Conferences 43rd World Congress of Vine and Wine, OIV 2022
Vol. 56. 2023. Les Ulis. ISSN 22731709.
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbial diversity on grape surface and its research status
Yao Meiling
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul microorganismelor strugurilor din podgoriile Republicii Moldova: influența factorilor uman și natural
Yao Meiling1 , Wang Fei1 , Arpentin Gheorghe2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 ÎM Vinăria Purcari S.R.L. Ştefan Vodă
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terroir of Fetească Neagră wines from Moldova
Wang Fei1 , Yao Meiling12 , Arpentin Gheorghe12
1 Technical University of Moldova,
2 Purcari Wineries Group
BIO Web of Conferences 2023 International Scientific-Practical Conference on Modern Trends of Science, Innovative Technologies in Viticulture and Winemaking, MTSITVW 2023
Vol. 78. 2023. Les Ulis. ISSN 22731709.
Disponibil online 15 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

The Effect of pesticide usage on grape yeast
Yao Meiling1 , Wang Fei1 , Arpentin Gheorghe2
1 Technical University of Moldova,
2 Purcari Wineries Group
BIO Web of Conferences. Modern Trends of Science, Innovative Technologies in Viticulture and Winemaking
Vol. 53. 2022. Les Ulis. ISSN e: 2117-4458.
Disponibil online 22 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

The yeast on the grape berry surface influenced by climatic factors
Yao Meiling1 , Wang Fei1 , Breahnă Elizaveta2 , Arpentin Gheorghe2
1 Technical University of Moldova,
2 National Office of Vine and Wine
BIO Web of Conferences. Modern Trends in Science, Innovative Technologies in Vineyards and Wine Making
Vol. 39. 2021. Les Ulis. ISSN e: 2117-4458.
Disponibil online 21 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Simularea proceselor de creștere a straturilor nanometrice de Zn1-xMgxO folosind metoda Monte-Carlo
Yao Meiling
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice
SNE, SU. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7