IBN
Închide
Lelis Martynas
Cuvinte-cheie (20): Electrodeposition (2), X ray photoelectron spectroscopy (1), Reaction intermediates (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Electrodeposition of Fe–W Alloys from Citrate Bath: Impact of Anode Material
Belevskii Stanislav1, Danilchuk V.2, Gotelyak A.2, Lelis Martynas3, Yushchenko Serghei1, Dikusar Aleksandr 12
1 Institute of Applied Physics,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Lithuanian Energy Institute, Kaunas
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электроосаждение Fe-W сплавов из цитратного электролита. Роль материала анода
Белевский С.1, Данильчук В.2, Готеляк A.2, Лелис М.3, Iuşcenco Serghei21, Дикусар А.12
1 Институт прикладной физики,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
3 Литовский энергетический институт, Каунас
Электронная обработка материалов
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Barrier properties of Co-W electrodepositied layers
Tsyntsaru Natalia1, Kaziukaitis G.2, Cesiulis Henrikas2, Lelis Martynas3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Vilnius University,
3 Lithuanian Energy Institute, Kaunas
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3