IBN
Închide
Alexei Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2023 - 1

Relația dintre text și spectacol în teatrul radiofonic
Alexei Ludmila
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-202-0.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Teatrul radiofonic, formă de comunicare artistică – prolegomene
Alexei Ludmila , Ghilaş Ana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dramaturgia naţională la teatrul radiofonic în anii 1950—1970
Ghilaş Ana1 , Alexei Ludmila2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Radio Moldova
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia națională la teatrul radiofonic in anii 1950—1960
Ghilaş Ana1 , Alexei Ludmila2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Radio Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4