IBN
Închide
Baerle Natalia
Cuvinte-cheie (9): functional food products (1), spectre UV-Vis (1), modelarea matematică (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Extracţia substanţelor fenolice din pieliţa miezului de nuci
Sandu Iulia1, Baerle Natalia2, Savcenco Alexandra1, Baerle Victor3
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza tiosemicarbazonelor noi pe baza unor azachalcone
Botnaru Maria, Rusnac Roman, Baerle Natalia, Ţapcov Victor, Şova Sergiu, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unusual PH – behavior of safflower extracts
Savcenco Alexandra1, Baerle Natalia2, Sandu Iulia1, Baerle Victor3
1 Technical University of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Princess Natalia Dadiani Theoretical Lyceum
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3