IBN
Închide
Baltag Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2022 - 3

Determination of some solutions of the 2D stationary Navier-Stokes equations
Baltag Iurie
Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of some solutions of the stationary 2D Navier-Stokes equations
Baltag Iurie
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aplicații ale numerelor complexe în trigonometrie și combinatorică
Baltag Iurie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Cu privire la poziția reciprocă a unei drepte și a unei suprafețe de ordinal doi și a determinării distanței minime dintre ele
Baltag Iurie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea valorilor exacte ale unor integrale improprii de la funcții ce nu au primitivă
Baltag Iurie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2021
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of some solutions of the 2D Navier-Stokes equations
Baltag Iurie
Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2021
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination on some solutions to the stationary 2D Navier-Stokes equation
Baltag Iurie
Technical University of Moldova
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On some determination solutions of the stationary navier-stokes equation
Baltag Iurie
Technical University of Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Cu privire la unele probleme referitoare la dreapa si planul ın spatiu
Baltag Iurie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la unele probleme referitoare la dreapta și planul în spațiu
Baltag Iurie
Universitatea Tehnică a Moldovei
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimates for Solutions to Partial Quasilinear Differentila Equations
Baltag Iurie
Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Metode de determinare a soluţiilor unor ecuaţii neliniare cu derivate parţiale
Baltag Iurie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12