IBN
Închide
Askerova Simuzer
Cuvinte-cheie (31): migrația forței de muncă (2), Labour migration labor migrant host country cash flows international labor market (1), Трудовая миграция трудовой мигрант принимающая страна денежные потоки международный рынок труда (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Impactul migrației forței de muncă asupra formării dezvoltării socio-economice a Azerbaijanului ca țară gazdă
Askerova Simuzer, Golovataia Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of international labor migration on the social and economic development of Azerbaijan the host country
Askerova Simuzer, Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Impactul proceselor migraţioniste asupra dezvoltării social-economice a Caucazului de Sud
Аскерова Симузер
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică în Azerbaijan
Головатая Людмила, Аскерова Симузер
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelation of migration processes and economic security in Azerbaijan
Golovataya Lyudmila, Askerova Simuzer
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5