IBN
Închide
Lupan Cristian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 4

Cercetarea nanostructurilor oxizilor micști de Zn-Cu pentru senzori
Litra Dinu , Lupan Cristian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electrical Characterization of Individual Boron Nitride Nanowall Structures
Postica Vasile1 , Schutt Fabian2 , Lupan Cristian1 , Kruger Helge2 , Adelung Rainer2 , Lupan Oleg21
1 Technical University of Moldova,
2 Institute for Material Science, Christian-Albrechts-University of Kiel
IFMBE Proceedings
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile nanodispozitivelor pe baza nanofirelor de ZnO:Eu
Lupan Cristian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-1028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thin films of copper oxide nanostructured via rapid thermal processing
Lupan Cristian1 , Creţu Vasilii1 , Mishra Abhishek Kumar2 , Magariu Nicolae1 , Manciu Nicolae1 , Ababii Nicolai1 , Soni Mishra3 , Railean Sergey1 , Zimoch Lukas4 , Galstyan Vardan56 , Hansen Sandra4 , Pauporte Thierry7
1 Technical University of Moldova,
2 University of Petroleum and Energy Studies (UPES), Bidholi, Dehradun,
3 Graphic Era Hill University,
4 Christian-Albrechts University of Kiel,
5 University of Brescia,
6 Università di Modena e Reggio Emilia, Modena,
7 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Proprietațile senzorilor de TiO2 la variația temperaturii de operare
Litra Dinu , Lupan Cristian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietațile senzorilor din ZnO dopat cu Au la diferite temperaturii de operare
Podmoghilnii Artiom , Lupan Cristian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul eficientei senzorilor pe bază de oxizi de fier nanostructurați pentru detectarea unei concentrații joase de acetonă
Pozdneakov Dumitru , Lupan Cristian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thin films of copper oxide nanostructured via rapid thermal processing
Creţu Vasilii1 , Lupan Cristian1 , Manciu Nicolae1 , Ababii Nicolai1 , Postica Vasile1 , Railean Sergey1 , Galstyan Vardan1 , Chow Lee2 , Pauporte Thierry3
1 Technical University of Moldova,
2 University of Central Florida,
3 Institut de Recherche de Chimie Paris
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Efectul tipului de tratament termic asupra proprietăților peliculelor columnare de ZnO:Eu3+
Lupan Cristian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pd-Functionalized ZnO:Eu Columnar Films for Room-Temperature Hydrogen Gas Sensing: A Combined Experimental and Computational Approach
Lupan Cristian1 , Khaledialidusti Rasoul2 , Mishra Abhishek Kumar3 , Postica Vasile1 , Terasa Maik-Ivo4 , Magariu Nicolae1 , Pauporte Thierry5 , Viana Bruno5 , Drewes Jonas4 , Vahl Alexander4 , Faupel Franz4 , Adelung Rainer4
1 Technical University of Moldova,
2 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim,
3 University of Petroleum and Energy Studies (UPES), Bidholi, Dehradun,
4 Institute for Material Science, Christian-Albrechts-University of Kiel,
5 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
ACS Applied Materials and Interfaces
Nr. 12(22) / 2020 / ISSN - / ISSNe 1944-8244
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensorial and local reflectivity properties of the columnar ZnO:Eu films
Lupan Cristian1 , Schutt Andreas2 , Bîrnaz Adrian1 , Hoppe Mathias2 , Adelung Rainer2
1 Technical University of Moldova,
2 Materials and Processes for Nanosystem Technologies, Institute for Materials Science, Kiel University
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Proprietățile senzoriale ale peliculelor columnare de ZnO dopate cu Eu
Lupan Cristian , Postica Vasile , Magariu Nicolae
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12