IBN
Închide
Lupan Cristian
Cuvinte-cheie (30): Temperatura de operare (2), senzor de gaze (2), pelicule columnare (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Proprietațile senzorilor de TiO2 la variația temperaturii de operare
Litra Dinu, Lupan Cristian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietațile senzorilor din ZnO dopat cu Au la diferite temperaturii de operare
Podmoghilnii Artiom, Lupan Cristian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul eficientei senzorilor pe bază de oxizi de fier nanostructurați pentru detectarea unei concentrații joase de acetonă
Pozdneakov Dumitru, Lupan Cristian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Efectul tipului de tratament termic asupra proprietăților peliculelor columnare de ZnO:Eu3+
Lupan Cristian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pd-Functionalized ZnO:Eu Columnar Films for Room-Temperature Hydrogen Gas Sensing: A Combined Experimental and Computational Approach
Lupan Cristian1, Khaledialidusti Rasoul2, Mishra Abhishek Kumar3, Postica Vasilie1, Terasa Maik-Ivo4, Magariu Nicolae1, Pauporte Thierry5, Viana Bruno5, Drewes Jonas4, Vahl Alexander4, Faupel Franz4, Adelung Rainer4
1 Technical University of Moldova,
2 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim,
3 University of Petroleum and Energy Studies (UPES), Bidholi, Dehradun,
4 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
5 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
ACS Applied Materials and Interfaces
Nr. 12(22) / 2020 / ISSN - / ISSNe 1944-8244
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensorial and local reflectivity properties of the columnar ZnO:Eu films
Lupan Cristian1, Schutt Andreas2, Bîrnaz Adrian1, Hoppe Mathias2, Adelung Rainer2
1 Technical University of Moldova,
2 Materials and Processes for Nanosystem Technologies, Institute for Materials Science, Kiel University
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Proprietățile senzoriale ale peliculelor columnare de ZnO dopate cu Eu
Lupan Cristian, Postica Vasilie, Magariu Nicolae
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7