IBN
Închide
Covaci Adrian-Mihai
Cuvinte-cheie (12): image detection (1), road sign (1), shape. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Automatic road traffic sign detection and recognition (tsdr) using image processing
Petici Marina, Gherbovei Ecaterina, Covaci Adrian-Mihai, Voloșcenco Maxim
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Time Management Made Easy by IT Students
Covaci Adrian-Mihai, Derevenco Serghei, Delinschi Cristian, Gogoi Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2