IBN
Închide
Guțu Grigore
Cuvinte-cheie (5): Invertor MPPT (1), Poluarea mediului (1), (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Analiza potenţialului solar energetic al clădirii blocului II UTM
Guțu Grigore, Mitioglo Ilia, Mardare Marcu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1