IBN
Închide
Gaponcic Diana
Cuvinte-cheie (14): light (2), light sensor (1), window rollers (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Smart light manager
Gaponcic Diana, Filipescu Mihail, Cotelnic Ecaterina, Bugaian Pavel
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Mathematical Reasoning in Computer Science
Gaponcic Diana, Flocea Dominic
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of semiconductor lasers in medical applications
Ţurcanu Iuliana, Gaponcic Diana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3