IBN
Închide
Bîzgu Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Magia mesajului simbolic al ornamentelor pe cămașa cu altiță
Bîzgu Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realitățile timpului: plagiatul portului popular în designul vestimentar
Bîzgu Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea artei populare a Republicii Molodva în sistemul modern de educație
Bîzgu Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Diversitatea surselor pentru promovarea artei cămășii cu altiță – o piesă important a Patrimoniului Cultural
Bîzgu Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enigma sărbătorilor calendaristice in Moldova, transmisă prin masca și costumul popular
Bîzgu Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizările și perspectivele de dezvoltare ale artei vestimentare din Republica Moldova
Bîzgu Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul costumului de curte feminin din Moldova în a doua jumătate a secolului XV prin cercetarea vestimentației soțiilor lui Ștefan cel Mare
Bîzgu Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7