IBN
Închide
Chintea Pavel
Cuvinte-cheie (40): NMR analysis (2), steroidal glycoside (2), Hyoscyamus niger L. (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 1

Natural and modified furostanol glycosides with antitumoral activity
Iurea Dorina1, Kintia Pavel2, Mihai Cosmin Teodor1, Mangalagiu Ionel3
1 Institute of Biological Research, Iasi,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Studiul privind proprietăţile antioxidante a glicozidelor de origine vegetală
Ivanova Raisa, Maşcenco Natalia, Chintea Pavel
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Diagnosis and evaluation of Vicia Faba l. Germplasm resistance to biotic stresses
Balaşova Irina, Pivovarov Victor, Pronina Ecaterina, Grecov Ivan, Gordeev Dmitrii, Kintia Pavel, Maşcenco Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa preparatului Melongozidă – O în combinaţie cu microelementele Zn şi B asupra activităţii regulatorilor endogeni de creştere în organele pomilor de măr
Rusu Maia, Balmuş Gheorghe, Chintea Pavel, Maşcenco Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 36 (I). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Remediu nou pentru ameliorarea caracterelor productivităţii la armurariu (Silybum Marianum (L.) Gaertn.)
Florea Vasile1, Chintea Pavel1, Donea Victor2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 3(51) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steroidal glycosides from Veronica chamaedrys L. plants. The structures of chamaedrosides A, B, C and E.
Marcenco-Cicanci Alexandra, Kintia Pavel, Marusic Dragoş
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Activitatea antiradicalică a glicozidelor steroidice izolate din Asparagus officinalis L
Goreanu Gheorghe1, Bobeică Valentin2, Chintea Pavel3, Maşcenco Natalia3, Ivanova Raisa3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Curierul Medical
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Phenylethanoid and iridoid glycosides from veronica chamaedrys l.
Marcenco-Cicanci Alexandra, Kintia Pavel, Maşcenco Natalia, Bassarello Carla, Piacente Sonia, Pizza Cosimo
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(3) / 2008 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steroidal saponins from the seeds of Hyoscyamus niger L.
Lunga Irina, Kintia Pavel, Piacente Sonia, Shvets Stepan, Bassarello Carla, Pizza Cosimo
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(3) / 2008 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияниe природного стероидного гликозида Мелангозида О на водный обмен, устойчивость и продуктивность винограда
Кирилов Александр, Balaur Nicolae, Chintea Pavel, Харчук Олег, Козмик Раиса, Баштовая Светлана, Şveţ Stepan, Кириллов Элеонора, Voronţov Veaceslav, Тома С.
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor
Volumul 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Steroidal glycosides from the seeds of hyoscyamus niger L. and their antifungal activity
Kintia Pavel, Shvets Stepan, Favel Anna, Pizza Cosimo
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(2) / 2007 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

THREE SPIROSTANOL GLYCOSIDES FROM THE SEEDS OF HYOSCYAMUS NIGER L.
Lunga Irina1, Kintia Pavel1, Shvets Stepan1, Bassarello C2, Pizza Cosimo2, Piacente Sonia2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 University of Palermo
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(1) / 2006 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Citokinele serice la bolnavii cu hepatită virală C cronică trataţi cu Pacovirin
Spînu Constantin1, Holban Tiberiu1, Chintea Pavel2, Spînu Igor3
1 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(4) / 2005 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13