IBN
Închide
Olaru Aurora
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2021 - 2

Noțiuni definitorii ale dreptrilor cetățenilor aferente infracțiunii prevăzute la art.185 CP RM
Olaru Aurora
Universitatea de Stat din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții privind ingerințele autorizate de art.9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului (Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie)
Olaru Aurora
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analiza cadrului legal internațional şi național privind reglementarea libertății religioase
Olaru Aurora
Universitatea de Stat din Moldova
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legea penală ca instrument de protecție a relaţiilor sociale orientate spre convieţuirea tuturor cetăţenilor ţării noastre, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, religie
Olaru Aurora
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аspecte generаle cu privire lа prоtecțiа dreptului lа libertаteа de religie prоtejаtă de cоnvenţiа eurоpeаnă а drepturilоr оmului
Olaru Aurora
Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Reflecții asupra incriminării în art.243 alin.(1) lit. a), b) și c) CP RM a infracțiunii de spălare a banilor de către o persoană care trebuia să știe că bunurile constituie venituri ilicite
Ulianovschi Gheorghe , Olaru Aurora
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6