IBN
Închide
Saulova Inessa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 3

  Особенности исполнительской интерпретации Сонаты для скрипки и фортепиано Леонида Гурова
Саулова Инесса
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Скрипичная соната В. Чолака — образец раннего камерно-инструментального творчества композитора: исполнительская трактовка
Саулова Инесса
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Universum: филология и искусствоведение
Nr. 3(105) / 2023 / ISSN 2311-2859
Disponibil online 28 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Соната для скрипки и фортепиано Златы Ткач – композиция и музыкальный язык, вопросы исполнительской интерпретации
Саулова Инесса
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-202-0.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Sonata pentru vioară și pian de Leonid Gurov ca exemplu canonic al soluției compozițional-dramaturgice a genului
Saulova Inessa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trăsături inovatoare în Sonata pentru vioară și pian de Boris Dubosarschi
Saulova Inessa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Соната для скрипки и фортепиано Владимира Ротару: особенности музыкального языка, композиции и драматургии
Саулова Инесса
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Сонаты для скрипки и фортепиано В. Верхолы: поиск современных средств музыкального языка и композиционно-драматургических решений
Саулова Инесса , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Основные тенденции развития жанра сонаты для скрипки и фортепиано в творчестве композиторов Республики Молдова
Саулова Инесса
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trăsăturile dramaturgiei și specificul limbajului muzical în sonata pentru vioară și pian de Leonid Gurov: notițele unui interpret
Saulova Inessa
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9