IBN
Închide
Caciula Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Colaborarea dintre instituția de învățământ și centrul de tineret în formarea competențelor pentru cultura democratică
Caciula Ion
IP Liceul Teoretic “Vasile Coroban”, Glodeni, Bălţi
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Valorificarea clasicilor literaturii române în manualele şcolare din RSSM
Caciula Ion
IP Liceul Teoretic “Vasile Coroban”, Glodeni, Bălţi
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Includerea operei clasicilor literaturii române în manualele de literatură moldovenească pentru clasa a VII-a din RSSM (ediţiile 1963, 1966, 1967, 1968)
Caciula Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Includerea operei clasicilor literaturii române în manualele de literatură moldovenească pentru clasa a VII-a din RSSM. Edițiile 1963, 1966, 1967, 1968
Caciula Ion
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Politica în domeniul culturii şi literaturii în RSSM a anilor ‘40-‘60
Caciula Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Evoluția dezbaterilor istoriografice privind situația literaturii și învățământului în RSSM (anii ’40- ’60, sec. XX)
Caciula Ion
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-67-6.
Disponibil online 16 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Studierea evenimentelor istorice din anii 1917-1918 din Basarabia prin valorificarea tehnologiilor digitale
Caciula Ion
IP Liceul Teoretic “Vasile Coroban”, Glodeni, Bălţi
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7