IBN
Închide
Savcenco Alexandra
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Color stability of yogurt with yellow food dye from safflower (Carthamus Tinctorius L)
Popescu Liliana , Ghendov-Moşanu Aliona , Baerle Alexei , Savcenco Alexandra , Tatarov Pavel
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectral and chromatographic characterisation of the Yellow Food Dye from Safflower
Savcenco Alexandra
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 19 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Chalchonic profile of yellow food powder-form pigment, obtained from safflower petals
Savcenco Alexandra1 , Baerle Alexei1 , Tatarov Pavel1 , Macari Artur1 , Dumitrița Rugina2 , Floricuța Ranga2
1 Technical University of Moldova,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Color stability of yogurt with natural dye obtained from safflower (Carthamus Tinctorius L)
Popescu Liliana , Ghendov-Moşanu Aliona , Savcenco Alexandra , Baerle Alexei , Tatarov Pavel
Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coloranții chalconici din șofrănel pentru corecția culorii produselor alimentare
Savcenco Alexandra , Laico Vladimir
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability limits of a red Carthamin-cellulose complex as a potential food colourant
Baerle Alexei1 , Savcenco Alexandra1 , Tatarov Pavel1 , Fetea Florinela2 , Ivanova Raisa3 , Radu Oxana1
1 Technical University of Moldova,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Food and Function
Nr. 12(17) / 2021 / ISSN 2042-6496 / ISSNe 2042-650X
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Extracţia substanţelor fenolice din pieliţa miezului de nuci
Sandu Iuliana1 , Baerle Natalia2 , Savcenco Alexandra1 , Baerle Victor3
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unusual PH – behavior of safflower extracts
Savcenco Alexandra1 , Baerle Natalia2 , Sandu Iuliana1 , Baerle Victor3
1 Technical University of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Princess Natalia Dadiani Theoretical Lyceum
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Regression analysis of carthamin extraction from safflower (Cárthamus Tinctórius)
Savcenco Alexandra1 , Baerle Alexei1 , Ivanova Raisa2 , Tatarov Pavel1
1 Technical University of Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Modern Technologies in the Food Industry
Ed. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Специфика художественного времени в сказках
Savcenco Alexandra
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.1. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-077-7.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10