IBN
Închide
Botnaru Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

Commutative monoid of reflective functors
Botnaru Dumitru , Dumitru
Technical University of Moldova
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-535-7.
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

The groupoid of c-reflective subcategories
Botnaru Dumitru12
1 Technical University of Moldova,
2 Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weak reflexive subcategory
Botnaru Dumitru1 , Dumitru2
1 Technical University of Moldova,
2 Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Studii privind comportamentul barajului Taraclia prin măsurători terestre combinate
Botnaru Dumitru , Dumitru
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The group of c-reflective subcategories
Botnaru Dumitru
Tiraspol State University
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Rezolvarea ecuațiilor și inecuațiilor trigonometrice
Cușnir Dorina , Botnaru Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

About Cartesian Product of Two Subcategories
Botnaru Dumitru1 , Cerbu Olga2
1 Tiraspol State University,
2 Moldova State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calcularea limitelor
Botnaru Dumitru1 , Dumitru2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Groupoïd des souscatégories l-semi-reflexives (The groupoïd of L-semireflexive subcategories)
Botnaru Dumitru
Tiraspol State University
Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees
Nr. 1(63) / 2018 / ISSN 0035-3965
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sous-categories L-semi-reflexives
Botnaru Dumitru
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The cartesian product of two subcategories
Botnaru Dumitru1 , Cerbu Olga2
1 Tiraspol State University,
2 Moldova State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Center of the Lattice of Factorization Structures
Botnaru Dumitru , Baeş Elena
Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Vol. 86, Nr. 1(86) / 2018 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele modalităţi de a defini subcategoriile semireflexive
Botnaru Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Some properties of left product of two subcategories
Botnaru Dumitru1 , Dumitru2
1 Tiraspol State University,
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Souscategories L-semi-reflexives
Botnaru Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Reflector Functors and Lattice L(R)
Botnaru Dumitru , Cerbu Olga
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2017
Ediţia 25. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The semireflexive subcategories
Botnaru Dumitru
Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 3 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Considerații asupra functorilor reflector în categoria spațiilor local convexe
Botnaru Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Relative torsion theories
Botnaru Dumitru1 , Dumitru2
1 Tiraspol State University,
2 Technical University of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semireflexive subcategories and pairs of conjugate subcategories
Botnaru Dumitru1 , Cerbu Olga2
1 Tiraspol State University,
2 Moldova State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Electroforeza în tratamentul parodontitelor (Revista literaturii)
Pogor Rodica , Botnaru Dumitru , Năstase Corneliu
Universitatea de Stat din Comrat
Medicina stomatologică
Nr. 1(22) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Categorial aspects of the semireflexivity
Botnaru Dumitru , Cerbu Olga
Moldova State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(67) / 2011 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22