IBN
Închide
Pianîh Alexei
Cuvinte-cheie (21): etalonare (2), volum (2), volume (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2022 - 2

Procedura de declarare a etalonului național în domeniul volum
Sabadaș Anna1 , Pianîh Alexei1 , Braguta Alexandru2 , Grușca Victor2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Institutul Naţional de Metrologie
Intellectus
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 1 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standard volume measures and analysis of the stability of their metrological characteristics
Sabadaș Anna12 , Pianîh Alexei12
1 Technical University of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Procese în vederea asigurării trasabilității metrologice a unităților de măsură
Sabadaș Anna , Pianîh Alexei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3