IBN
Închide
Cazanji Irina Iurii
Cuvinte-cheie (5): quality analysis (1), MPC (1), hardness (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Molecular inhibitor of HL-60 cancer cells' proliferation based on 2-{[2-(prop-2-en-1-ylcarbamothioyl) hydrazinylidene]-methyl} pyridinium nitrate
Gulea Aurelian1, Graur Vasile1, Cazanji Irina1, Tsapkov Viktor1, Chumakov Yurii2, Petrenko Peter2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение показателей качества питьевой воды некоторых источников в Комратском и Чадыр-Лунгском районах
Сукман Наталья, Кожокарь Мая, Казанжи Ирина
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синтез, строение и свойства солей некоторых замещенных тиосемикарбазонов 2-формилпиридина
Казанжи Ирина
Молдавский Государственный Университет
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeştiȘtiințe ale naturii, exacte și inginerești. Științe juridice și economice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-91-5..
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Изучение комплексообразования Cu(II) с орто-, мета- и пара- метокситиосемикарбазидом в водном растворе
Тутован Елена, Исак-Гуцул Татьяна, Миткевич Наталья, Казанжи Ирина
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4