IBN
Închide
Cernei Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 1

Organizing a cyber blockade
Охрименко Сергей , Cernei Valeriu
Академия экономических исследований в Бухаресте
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Shadow digital technologies – threats to national security
Ohrimenco Serghei , Cernei Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
87th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Economics, Management, Finance and Banking"
2022. Svishtov. ISSN 1849-7535.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Estimation of the Key Segments of the Cyber Crime Economics
Ohrimenco Serghei , Bortă Grigorii , Cernei Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
IEEE International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology PIC S and T 2021
Ediția 8. 2021. New Jersey. ISBN 978-166540682-6.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele și metode de gestionare a riscurilor ciberale guvernamentale
Cernei Valeriu
Academia de Studii Economice din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тень цифровой трансформации
Охрименко Сергей , Бортэ Григорий , Cernei Valeriu
Молдавская экономическая академия
Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації
2021. Дніпро. ISBN 978-617-8032-40-1.
Disponibil online 10 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5