IBN
Închide
Behta Emilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Development of the real-time pcr methodology for testing mycotoxigenic microorganisms in grape marc
Sturza Rodica1 , Mitin Valentin2 , Mitina Irina2 , Zgardan Dan1 , Patraș Antoanela3 , Behta Emilia14
1 Technical University of Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular characteristics of antibioic resistance of Salmonella spp., isolated from food products
Behta Emilia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pulberi din fructe de pădure ca antimicrobiene împotriva agenților patogeni gram pozitivi responsabili de toxiinfecții alimentare
Cojocari Daniela1 , Behta Emilia2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The detection of mycotoxigenic microorganisms in grape marc using real-time PCR
Sturza Rodica1 , Mitin Valentin2 , Mitina Irina2 , Zgardan Dan1 , Behta Emilia1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The toxic substances formed in the process of microbial spoilage of the wine and their effect on the human body
Behta Emilia1 , Cojocari Daniela2
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Antimicrobial discovery – impact of the natural sources
Behta Emilia1 , Burduniuc Olga1 , Bucov Victoria2 , Craciun Olga2 , Bivol Maria2 , Burduniuc Aurelia3 , Brînza Olga2 , Grumeza Maria2 , Balan Greta1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health,
3 Charles University, Prague
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiological aspect and laboratory diagnosis of fungi of the Genus Brettanomyces
Behta Emilia12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The role of cytomegalovirus in the development of opportunistic infections
Cirjau Elena , Behta Emilia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularităţile microbiologice ale faringelui la copii în evoluţia otitei medii
Diacova Svetlana , Catană Olga , Behta Emilia , Rand Abd Elnour
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9