IBN
Închide
Meleca Anatolie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 2

Rolul fertilizanților foliari asupra recoltei porumbului
Spivacenco Anatol , Meleca Anatolie , Criucicov Oleg
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The associative and invasive impact caused by complexes of parasitic insects and nematodes with the application of chemical management in maize plantations under the conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Meleca Anatolie2 , Criucikov Oleg2 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia3 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Crop Science "Porumbeni",
3 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Breeding corn for drought tolerance in the Republic of Moldova
Meleca Anatolie1 , Spinu Angela1 , Secrier Sergiu2 , Vankovitch N.1
1 Institute of Crop Science "Porumbeni",
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Progresul genetic, obţinut în ameliorarea porumbului în ultimii 10 ani în cadrul Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”
Spivacenco Anatol , Maticiuc Vasile , Mistreţ Silvia , Borozan Pantelimon , Meleca Anatolie
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Produsele microbiologice în combaterea agenților patogeni la cultura porumbului
Pînzaru Boris1 , Şcerbacova Tatiana1 , Lemanova Natalia1 , Lungu Andrei1 , Maticiuc Vasile2 , Meleca Anatolie2
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte tehnologice de cultivare a soiei
Meleca Anatolie1 , Diaciuc Natalia1 , Criucicov Oleg1 , Leașenco G.2
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving food corn in terms of integrated crop protection
Maticiuc Vasile , Meleca Anatolie
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение низкочастотного магнитного поля малой интенсивности для повышения качественных и количественных показателей возделывания кукурузы
Шибаева Ирина1 , Шибаев Александр1 , Мелека Анатолий2 , Крючков О.2
1 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Degenerarea - factor determinant în reducerea producţiei de cartof şi diminuarea calităţii tuberculilor
Iliev Petru1 , Ilieva Irina1 , Meleca Anatolie2 , Matragun Pavel1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(65-66) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 19 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Борьба с сорняками в посевах кукурузы
Бузу А. , Мелека Анатолий , Чебан Г.
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-177-8.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10