IBN
Închide
Russu Alisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Abordarea inter- şi transdiciplinară la orele de limba şi literatura română prin metoda proiectului (instituţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale)
Russu Alisa
Liceul Teoretic „Nicolae Gogol”, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Servicii sociale pentru adolescenţii cu risc suicidar: probleme de instituire şi modalităţi de organizare
Russu Alisa
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-420-4.
Disponibil online 7 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Dialogul intercultural la orele de literatură romănă în şcoala
Russu Alisa
Liceul Teoretic „Nicolae Gogol”, Chişinău
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3