IBN
Închide
Lebediuc Adela
Cuvinte-cheie (52): Methods (3), lyrical (2), transdisciplinarity (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Dezvoltarea competenţelor transdisciplinare în procesul studierii genului liric
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Bazele lingvistice cu privire la sublinierea părţilor de propoziţie
Roşca Dorin, Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denominarea din perspectiva filosofiei limbajului
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denumiri pentru cais în graiurile moldovenești
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția tehnicii jurnalului ca metodă narativă
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motive folclorice în creația lui Mihai Eminescu
Rusu Daniela, Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice de predare a operei lui Ion Luca Caragiale în şcoală
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Evoluţia numeralelor în limbile romanice
Chira Eugenia, Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice de dezvoltare a competențelor transdisciplinare în procesul studierii liricii filosofice
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni pentru măr și măr pădureț în graiurile moldovenești
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mijloacelor de învăţământ la studierea operelor artistice
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română ca unitate în diversitate
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni pentru prisacă şi prisăcar în graiurile moldoveneşti
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni pentru stup în graiurile românești
Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15