IBN
Închide
Dicusar Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2023 - 3

Mutațiile poeziei române postoptzeciste. Noul autenticism în context postuman
Dicusar Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema autenticității literare. Scurt istoric (II)
Dicusar Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promisiunea poeziei pure. O relectură a poeziei șaptezeciste Basarabene
Dicusar Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Problema autenticității literare. Scurt istoric (I)
Dicusar Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Chișinău la reportofon
Dicusar Cristina
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Studii culturale
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupuri și cenacluri literare din Republica Moldova. Privire de ansamblu
Dicusar Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marginalitate şi identitate în poezia basarabeană postcomunistă
Dicusar Cristina
Școala doctorală Științe Umaniste
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simona Popescu sau poezia în dialog
Dicusar Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Cenzura, adevărul și estetica poeziei române postoptzeciste
Dicusar Cristina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia contactului direct cu realitatea – incursiune în modelul liric al Școlii de la Brașov
Dicusar Cristina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Dimensiunea interculturală în traducerea literară
Dicusar Cristina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Viitorul ne aparţine
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 1 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Modelul tinerei personalități în romanele lui Dumitru Crudu
Dicusar Cristina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Viitorul ne aparţine
Ediția 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 7 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12