IBN
Închide
Gîţu Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2022 - 1

Educația ecologică în context transdisciplinar – premisa formării competențelor profesionale funcționale
Cotorcea Cristian1 , Gîţu Ana2
1 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău,
2 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Impactul evoluţiei tehnologiilor informaţionale asupra capacităţii de integrare pe piaţa muncii în domeniul biologie
Gîţu Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța corelării biologie-chimie în formarea atitudinii grijulii a elevilor pentru protecţia mediului
Cotorcea Cristian12 , Gîţu Ana1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova
Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Gîţu Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale protecţiei moluştelor terestre (mollusca, gastropoda) din Republica Moldova
Gîţu Ana , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3389-4-3.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Impactul activităților extracurriculare în dezvoltarea personalității studenților
Gîţu Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomic characteristics of diatoms from the Bic river near Chisinau
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Rodica , Gîţu Ana
Tiraspol State University (TSU)
Revista Botanică
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Contribuţii la studiul diversitatăţii malacologice (mollusca, gastropoda, bivalvia) din sectorul medial al râului Prut
Gîţu Ana , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul mijloacelor de instruire în eficientizarea procesului educativ-instructiv în cadrul orelor de Biologie
Nedbaliuc Rodica , Nedbaliuc Boris , Gîţu Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Componenţa specifică şi ecologia cianofitelor şi euglenofitelor râului Bâc
Gîţu Ana , Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparţine
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 31 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10