IBN
Închide
Placinta Daniela
Cuvinte-cheie (64): biology (3), biologie (3), learning (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2023 - 1

Strategii de învățare la biologie prin activități de cercetare în învățământul genera
Placinta Daniela
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-859-6.
Disponibil online 18 February, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Activități și produse de învățare STEM la disciplina biologie în învățământul general
Placinta Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice în cadrul învățării online a elevilor la biologie
Placinta Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte interdisciplinare ale disciplinei Biologie în învățământul general
Placinta Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerarul ADN-ului uman peste 5000 de ani
Dimitriu Alina1 , Placinta Daniela12
1 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiect de cercetare STEM Traseul mesajului nervos
Poiata Călin1 , Placinta Daniela2
1 Liceul Teoretic „Mircea Eliade“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-537. Vizualizări-1921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Metodologia proiectelor STE(A)M în cadrul orelor de biologie în învățământul general
Placinta Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecula spaţială de AND
Grigoraş Irina , Placinta Daniela
Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 19 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele STE(A)M – fundament al învățării active la biologie
Placinta Daniela , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-215. Vizualizări-2606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Instruirea liceenilor prin cercetare la tema Acuitatea vizuală
Placinta Daniela , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista online de biologie Ritm Probiologic la un an de activitate în mediul virtual
Placinta Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-1129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Motivarea învățării liceenilor prin activități practice la biologie
Placinta Daniela12
1 Liceul Teoretic „ Alexandru cel Bun ”, or. Tighina,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagina web în exersarea competențelor massmedia la biologie, pentru elevii din învățământul general
Placinta Daniela , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista online de biologie - mediu motivațional prin experiența mediatică
Placinta Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea instrumentelor TIC în dezvoltarea competenței de investigare a proceselor biologice la liceeni
Placinta Daniela12 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „ Alexandru cel Bun ”, or. Tighina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-48. Vizualizări-1249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Importanța relaționării inter- și transdisciplinare la biologie pentru dezvoltarea competenței mass-media la elevi
Placinta Daniela1 , Coropceanu Eduard2
1 Liceul Teoretic „ Alexandru cel Bun ”, or. Tighina,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Contributions to the study of some invertebrate diversity in the park “Riscani” Chişinau
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Nedbaliuc Boris1 , Botnaru Nicolai2 , Zamornea Maria3 , Placinta Daniela4
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Liceul Teoretic „ Alexandru cel Bun ”, or. Tighina
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Proiectul - metodă alternativă de instruire prin cercetare
Placinta Daniela1 , Pelin Ana2 , Aluchi Nicolae2
1 Liceul Teoretic „ Alexandru cel Bun ”, or. Tighina,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18