IBN
Închide
Maşner Oleg
Cuvinte-cheie (48): goats (3), sheep (3), lambs (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Morphoproductive indicators of the Assaf sheep of local reproduction
Lyutskanov Petr , Mashner Oleg , Țurcan A.
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Agrobioperspectives The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum
Ediția 1-a. 2021. Lviv, Ukraine. ISBN ISSN 1681-0015 (print) ISSN 2313-2191 (online).
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rasele de ovine exploatate pentru producția de carne și de lapte - aspect mondial și național
Maşner Oleg , Liuţcanov Petru , Oprea Ina , Roşca Valentin
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of karakul breeding rams according to the quality of the descendants
Evtodienco Silvia , Mashner Oleg , Lyutskanov Petr
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика продуктивных показателей цигайских овец молдавского заводского типа
Люцканов Петр , Машнер О.
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Procedures for stimulating spermatogenesis in rams and boars
Rotari Ion1 , Darii Gheorghe1 , Rudic Valeriu1 , Mashner Oleg2 , Bradu Nina2 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Chiriac Tatiana1 , Chiselita Oleg1 , Chiselitsa Natalia1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The study of genotypic and phenotypic particularities at the goats of a local population in republic of moldova with the aim of preserving the genetic diversity
Mashner Oleg , Lyutskanov Petr , Petcu Vitalii
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1310-0351
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Manifestarea potenţialului de producţie ale caprinelor de import specializate în producţia de lapte – Saanen si Alpină Franceză
Maşner Oleg
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 22 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Достижения и перспективы научно-практического обеспечения отрасли овцеводства и козоводства Республики Молдова
Люцканов Петр1 , Машнер О.1 , Евтодиенко Сильвия1 , Бузу И.2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт Зоологии АН РМ
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 10 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Actualităţi şi perspective în creşterea şi valorificarea potenţialului speciei caprine
Maşner Oleg , Liuţcanov Petru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement of tsigaie sheep breed of Moldovan type
Tofan Ivan , Lyutskanov Petr , Mashner Oleg
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement of Tsigaie sheep breed of Moldovan type
Tofan Ivan , Lyutskanov Petr , Mashner Oleg
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Nivelul de producţie al caprinelor locale şi posibilităţile de selecţie
Maşner Oleg , Liuţcanov Petru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele preliminare privind obţinerea şi testarea hibrizilor (F1) rezultaţi din două variante de încrucişări – (♀Ţigaie X ♂ Bethaimer) şi (♀Ţigaie X ♂ Suffolk)
Maşner Oleg1 , Liţcanov P.1 , Tofan Ivan1 , Diaconu O.2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Rudon-Grup SRL
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Caracteristica morfo-productivă a ovinelor brumării crescute la ferma de prăsilă a STE „Maximovca”
Evtodienco Silvia , Maşner Oleg , Liuţcanov Petru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele prelimenare privind creşterea mieilor de rasa ţigaie tip moldovenesc pentru lînă-carne-lapte, hibrizilor - ţigaie x crossbred de ascania tip de odesa şi ţigaie x karakul
Maşner Oleg , Liuţcanov Petru , Tofan Ivan
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Mолдавский шерстно-мясо-молочный тип цигайских овец
Люцканов Петр1 , Машнер О.2 , Дарий Г.3 , Radionov Vladimir2 , Бузу И.2 , Arnautov Stepan4
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Республики Молдова,
3 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
4 Cooperativa agricolă „Elita-Alexanderfeld”
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16