IBN
Închide

52Publicaţii

433Descărcări

40317Vizualizări

Arîcu Aculina27Ciocârlan Alexandru19Barbă Alic15Ungur Nicon11Cucicova Caleria11Ciocîrlan Nina8Lungu Lidia8Secara-Kușnir Elena8Lupaşcu Lucian7Cincilei Angela6Zinicovscaia Inga6Vlad Pavel5Rastimeşina Inna5Blaja Svetlana5Popescu Violeta5Gorincioi Elena4Gonceariuc Maria3Macaev Fliur3Bunescu Andrei3Kulciţki Veaceslav3Guţul Tatiana3Morărescu (Chetraru) Olga3Postolachi Olga3Streapan Nina3Sancelme M3Combourieu B.3Vornicu Nicoleta3Iushin Nikita3Hristozova Gergana Y. 3Besse Pascale3Delort Anne Marie3Duca Gheorghe2Covaliov Victor2Lupaşcu Tudor2Tolocichina Svetlana2Covaliova Olga2Nistreanu Anatolie2Radul Oleg2Mamaliga Vera2Mailhot Gilles2Duliu Octavian-Gheorghe2Benea Anna2Codița Victoria2Rosca Radu-Marin2Bilan Dmitri2Vergel Konstantin2Grozdov Dmitrii2Geana Elisabeta Irina2Guţu Iacob1Kravţov Victor1Cocîrţă Petru1Cerempei Valerian1Novorojdin Dumitru1Lupaşcu Galina1Hăbăşescu Ion1Ciobanu Mihail1Valica Vladimir1Uncu Livia1Grinco Marina1Mironov Grigore1Şova Sergiu1Stîngaci Eugenia1Balmuş Zinaida1Mitina Tatiana1Dumbrăveanu Veronica1Sucman Natalia1Slanina Valerina1Peleah Elena1Melnic Elena1Boldescu Veaceslav1Boţan Victor1Pogrebnoi Serghei1Banari Eduard1Mangalagiu Ionel1Traikia M.1Besse-Hoggan P.1Esir Mihail1Melnic Victor1Mămăligă Vitalie1Bolte Michele1Sedcenco Maria1Sandu Ion1Curlat Serghei1Fulga Ala1Josan (Vorona) Valentina1Sedaia Ecaterina1Guțu Jana1Sandu Ioan-Gabriel1Gundorina Svetlana1Stavarache Cristina1Deleanu Mariana1Tenu Nadejda1Niculaua Marius1Spengler Gabriella1Ionete Roxana Elena1Cazacu Vasilisa1
Dragalin Ion
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID
ResearchGate person ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 17.
Publicații indexate în SCOPUS - 17. Teze/Rezumate în culegeri - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 6
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 8
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 11
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 1

The dynamics of lavender and clary sage volatile oils adulteration on-air exposure
Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Popescu Violeta , Ciocarlan Alexandru , Dragalin Ion , Aricu Aculina
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Chemical Profile, Elemental Composition, and Antimicrobial Activity of Plants of the Teucrium (Lamiaceae) Genus Growing in Moldova
Ciocarlan Alexandru1 , Dragalin Ion1 , Aricu Aculina1 , Lupaşcu Lucian1 , Ciocarlan Nina2 , Vergel Konstantin3 , Duliu Octavian-Gheorghe345 , Hristozova Gergana Y. 36 , Zinicovscaia Inga137
1 Institute of Chemistry,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 University of Bucharest,
5 Romanian Geological Institute,
6 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
7 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Agronomy
Nr. 4(12) / 2022 / ISSN 2073-4395 / ISSNe 2073-4395
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing 1,3-Benzothiazole Unit and Their Antimicrobial Activity Evaluation
Lungu Lidia1 , Kuchkova Kaleria1 , Blaja Svetlana1 , Ciocarlan Alexandru1 , Dragalin Ion1 , Barba Alic1 , Vornicu Nicoleta2 , Geana Elisabeta Irina3 , Mangalagiu Ionel4 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
3 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 27, / 2022 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Chemical composition and assessment of antimicrobial activity of lavender essential oil and some by-products
Ciocarlan Alexandru1 , Lupaşcu Lucian1 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Popescu Violeta1 , Geana Elisabeta Irina23 , Ionete Roxana Elena2 , Vornicu Nicoleta3 , Duliu Octavian-Gheorghe45 , Hristozova Gergana Y. 56 , Zinicovscaia Inga157
1 Institute of Chemistry,
2 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
4 University of Bucharest,
5 Joint Institute of Nuclear Research,
6 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
7 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Plants
Nr. 9(10) / 2021 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 12 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of essential oil of Dill (Anethum graveolens L.) Growing in Republic of Moldova
Popescu Violeta1 , Ciocarlan Alexandru2 , Dragalin Ion2 , Lungu Lidia2 , Aricu Aculina2
1 Moldova State University,
2 Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.) Shi. Bip
Ciocarlan Alexandru1 , Lupaşcu Lucian1 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Ciocarlan Nina2 , Zinicovscaia Inga314 , Slanina Valerina5 , Yushin Nikita3
1 Institute of Chemistry,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the republic of moldova using neutron activation analysis
Ciocarlan Alexandru1 , Hristozova Gergana Y. 23 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Zinicovscaia Inga124 , Yushin Nikita2 , Grozdov Dmitrii2 , Popescu Violeta1
1 Institute of Chemistry,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
4 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Agronomy
Nr. 5(11) / 2021 / ISSN 2073-4395 / ISSNe 2073-4395
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GC-MS analysis of the essential oil of mentha piperita L. of Vietnam origin
Dragalin Ion1 , Cocîrţă Petru2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of (–)-Convolutamydine a Derivatives and Analogs
Bilan Dmitri , Sucman Natalia , Radul Oleg , Dragalin Ion , Barba Alic , Makaev Fliur
Institute of Chemistry
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 1(57) / 2021 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The electrochemical transformations of methyl bicyclohomofarnesoates
Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Ciocarlan Alexandru , Dragalin Ion , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-1079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of non-conventional methods for the isolation of chromatographically inseparable compounds
Ciocarlan Alexandru , Cazacu Vasilisa , Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Dragalin Ion , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Elemental analysis of Lamiaceae medicinal and aromatic plants growing in the Republic of Moldova using neutron activation analysis
Zinicovscaia Inga123 , Gundorina Svetlana1 , Vergel Konstantin1 , Grozdov Dmitrii1 , Ciocarlan Alexandru2 , Aricu Aculina2 , Dragalin Ion2 , Ciocarlan Nina4
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Institute of Chemistry,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Phytochemistry Letters
Nr. 35 / 2020 / ISSN 1874-3900
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polichimismul intraspecific Mentha spicata
Peleah Elena1 , Melnic Victor1 , Dragalin Ion2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of some non-conventional methods in chemistry of bicyclohomofarnesenic methyl esters
Ciocarlan Alexandru , Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Dragalin Ion , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(15) / 2020 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Chemical analysis of Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. using neutron activation analysis
Zinicovscaia Inga123 , Ciocarlan Alexandru1 , Lupaşcu Lucian1 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion2 , Ciocarlan Nina4 , Yushin Nikita2
1 Institute of Chemistry,
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Nr. 1(321) / 2019 / ISSN 0236-5731 / ISSNe 1588-2780
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of essential oil and antimicrobial assessment of extract from Lonicera Japonica
Dragalin Ion , Lupaşcu Lucian , Ciocarlan Alexandru
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of some new drimane compounds with 1,3,4-oxadiazole fragment
Aricu Aculina , Secara-Kușnir Elena , Kuchkova Kaleria , Barba Alic , Dragalin Ion , Ungur Nikon
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of some new homodrimane sesquiterpenoids with 1,3,4-oxadiazole fragment
Aricu Aculina , Kuchkova Kaleria , Secara-Kușnir Elena , Barba Alic , Dragalin Ion , Ungur Nikon
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structural elucidation and biological evaluations of new guanidine-containing terpenoids as anticancer agents
Duka Gh.1 , Aricu Aculina1 , Kuchkova Kaleria1 , Secara-Kușnir Elena1 , Barba Alic1 , Dragalin Ion1 , Ungur Nikon1 , Spengler Gabriella2
1 Institute of Chemistry,
2 University of Szeged
Natural Product Research
Nr. 21(33) / 2019 / ISSN 1478-6419 / ISSNe 1478-6427
Disponibil online 6 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние эфирных масел кориандра (Coriandrum sativum L.) на фитопатогенные микроорганизмы в чистой культуре
Лупашку Галина1 , Чекырлан А.2 , Драгалин Ион2 , Лупашку Лучиан2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Институт Химии
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологій
Ediția a VII-a. 2019. Полтава. DOI 10.5281/zenodo.3252915.
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Chemical composition and antimicrobial activity of the Levisticum officinale W.D.J. koch essential oil
Ciocarlan Alexandru1 , Dragalin Ion1 , Aricu Aculina1 , Lupaşcu Lucian1 , Ciocarlan Nina2 , Popescu Violeta3
1 Institute of Chemistry,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
3 Tiraspol State University
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 24 December, 2018. Descarcări-57. Vizualizări-1344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chromatographic analysis of Silybum marianum (L.) gaertn. fatty oil
Ciocarlan Alexandru1 , Dragalin Ion1 , Aricu Aculina1 , Ciocarlan Nina2 , Stavarache Cristina3 , Deleanu Mariana4
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
3 "C.D. Nenitzescu" Centre of Organic Chemistry, Romanian Academy,
4 University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Removal of ammonium ions and ammonia from groundwater by oxidation processes
Lupascu Tudor1 , Ciobanu Mihail1 , Botan Victor1 , Sandu Ioan-Gabriel23 , Dragalin Ion1 , Mitina Tatiana1 , Sandu Ion24
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
3 Romanian Inventors Forum,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Revista de Chimie
Nr. 11(69) / 2018 / ISSN 0034-7752
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structure of Drimane Sesquiterpenoids Containing Pyrimidine, Pyrazine, 1,2,4-triazole, and Carbazole Rings
Aricu Aculina1 , Kuchkova Kaleria1 , Secara-Kușnir Elena1 , Barba Alic1 , Dragalin Ion1 , Ungur Nikon1 , Melnik E.2 , Kravtsov Victor2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 3(54) / 2018 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new homodrimane sesquiterpenoids containing diazine, 1,2,4-triazole and carbazole rings
Duka Gh.1 , Aricu Aculina12 , Lungu Lidia1 , Tenu Nadejda1 , Ciocarlan Alexandru1 , Guţu Iacob3 , Dragalin Ion1 , Barba Alic1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Moldova State University
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-1089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of some new homodrimane sesquiterpenoids with 1,3,4- oxadiazole fragment
Aricu Aculina , Kuchkova Kaleria , Secara-Kușnir Elena , Barba Alic , Dragalin Ion , Ungur Nikon
Institute of Chemistry
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Capitalization of the lavender wastes in solving tasks of ursolic acid chemistry
Fulga Ala12 , Gorincioi Elena1 , Barba Alic1 , Dragalin Ion1 , Ungur Nikon1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of the essential oil from Satureja Subspicata l. Growing in Moldova
Dragalin Ion1 , Aricu Aculina1 , Ciocarlan Nina2 , Ciocarlan Alexandru13 , Codita Victoria13
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
3 Tiraspol State University
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of iso-Drimenoic Acid Amides with Diazine Units from Norambreinolide
Aricu Aculina , Kuchkova Kaleria , Secara-Kușnir Elena , Barba Alic , Dragalin Ion , Vlad Pavel
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Conference on Chemistry and Chemical Engineering RICCCE 2017
Ediția a 20-a. 2017. Poiana Brasov, ROMANIA . .
Disponibil online 1 August, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of n-(iso-drimenoylamino) carbazole from norambreinolide
Aricu Aculina , Kuchkova Kaleria , Secara-Kușnir Elena , Barba Alic , Dragalin Ion , Vlad Pavel
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Application of magnetite nanoparticles for pesticide decontamination in soil and water
Rastimeşina Inna1 , Postolaky О.1 , Dragalin Ion2 , Gutsul Tatiana3 , Dragalin Ion4
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Institute of Chemistry
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GC-MS analysis of the essential oil of satureja subspicata bartl. ex vis. of moldovan origin
Dragalin Ion1 , Aricu Aculina1 , Ciocarlan Nina2 , Ciocarlan Alexandru13 , Codita Victoria13
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
3 Tiraspol State University
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of size of magnetite nanoparticles for trifluralin detoxication in water and soil
Rastimeşina Inna1 , Postolaky О.1 , Josan (Vorona) Valentina1 , Streapan Nina1 , Mamaliga Vera1 , Gutsul Tatiana2 , Dragalin Ion3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selective synthesis of anticonvulsant via direct aldol reaction of isatin with cyclohexanone
Bilan Dmitri1 , Radul Oleg1 , Dragalin Ion1 , Barba Alic1 , Uncu Livia2 , Valica Vladimir2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Topical issues of new drugs development Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student
Ediția a XXIII-a. 2016. Kharkiv, Ukraine. .
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis from norambreinolide, structure, and antimicrobial activity of dihomodrimane sesquiterpenoids with azine, hydrazide, and dihydrazide fragments
Aricu Aculina1 , Kuchkova Kaleria1 , Barba Alic1 , Dragalin Ion1 , Shova Sergiu2 , Vornicu Nicoleta3 , Gorincioi Elena1 , Secara-Kușnir Elena1 , Lungu Lidia1 , Niculaua Marius4 , Ungur Nikon1 , Vlad Pavel1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
4 Research Centre for Oenology Iaşi - Romanian Academy Iași branch
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 6(52) / 2016 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

GC-MS analysis of the fatty acid methyl ester in japanese quail fat
Dragalin Ion1 , Morărescu (Chetraru) Olga1 , Sedaia Ecaterina2 , Rosca Radu-Marin2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Î.I. ”Antoni Cristina”, Grătieşti
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GC-MS analysis of the fatty acid methyl ester in japanese quail fat
Dragalin Ion1 , Morărescu (Chetraru) Olga1 , Sedcenco Maria2 , Rosca Radu-Marin2
1 Institute of Chemistry,
2 Î.I. ”Antoni Cristina”, Grătieşti
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of Δ8,9- bicyclohomofarnezenic acid hydrazide from norambreinolide
Aricu Aculina , Kuchkova Kaleria , Barba Alic , Gorincioi Elena , Dragalin Ion , Ungur Nikon , Vlad Pavel
Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of 11-dihomodriman-8α-ol-12-one derivatives with azine and hydrazide fragments
Aricu Aculina , Kuchkova Kaleria , Barba Alic , Gorincioi Elena , Dragalin Ion , Ungur Nikon , Vlad Pavel
Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

GC-MS analyses of the new aroma tabacco L.M. from the diterpene sclareol
Dragalin Ion , Mironov Grigore
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotipuri perspective de Origanum vulgare SSP. vulgare L. Şi Origanum vulgare SSP. Hirtum (LINK) ietswaart
Gonceariuc Maria1 , Balmuş Zinaida1 , Ungur Nicon2 , Dragalin Ion2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2014. Descarcări-36. Vizualizări-1350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tunable “ionic liquids” and nanocrystalline metal oxides architectures: challenges, strategies, applications
Styngach Evgenia , Pogrebnoi Serghei , Boldescu Veaceslav , Dragalin Ion , Curlat Serghei , Makaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Conţinutul şi componenţa uleiului esenţial la specii de Hypericum L. (sunătoare) din flora spontană a Republicii Moldova
Benea Anna1 , Gonceariuc Maria2 , Kulciţki Veaceslav3 , Dragalin Ion3 , Nistreanu Anatolie1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-1178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Essential oil chemical composition biodiversity in the Hypericum L. species from the spontaneous flora of the Republic of Moldova
Benea Anna1 , Gonceariuc Maria2 , Kulciţki Veaceslav3 , Dragalin Ion3 , Nistreanu Anatolie1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study on extraction process of sunflower (Helianthus annuus L.) dry wastes using different solvents
Morărescu (Chetraru) Olga , Grinco Marina , Dragalin Ion , Kulciţki Veaceslav , Ungur Nikon
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 February, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-1409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Imobilizarea microorganismelor ca metodă de sporire a eficienţei biotransformării compuşilor organici
Cincilei Angela1 , Rastimeşina Inna1 , Tolocichina Svetlana1 , Dragalin Ion2 , Mămăligă Vitalie1 , Streapan Nina1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Preparation of microbiological agents for organic pollutants removal in wastewater
Cincilei Angela1 , Tolocichina Svetlana1 , Rastimeşina Inna2 , Dragalin Ion2 , Mamaliga Vera1 , Dumbrăveanu Veronica , Streapan Nina1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(4) / 2009 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 4

Complementarity of the photo- and biodegradation processes for pollutants removal from the aquatic compartments: application to 2-aminobenzothiazole
Bunescu Andrei1 , Combourieu B.1 , Besse P.1 , Sancelme M1 , Dragalin Ion2 , Covaliova Olga2 , Cincilei Angela3 , Covaliov Victor4 , Guțu Jana4 , Traikia M.1 , Mailhot Gilles1 , Delort Anne Marie1
1 Universitatea „Blaise Pascal” din Clermont-Ferrand ,
2 Institute of Chemistry,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Moldova State University
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii de performanţă a motorului cu aprindere prin comprimare alimentat cu biocombustibil
Hăbăşescu Ion1 , Cerempei Valerian1 , Esir Mihail1 , Novorojdin Dumitru2 , Banari Eduard2 , Lupaşcu Tudor3 , Dragalin Ion3
1 Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Chimie al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 2 August, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of benzothiazole pollutants by selection and use of microorganisms
Cincilei Angela1 , Dragalin Ion2 , Besse-Hoggan P.3 , Sancelme M3 , Bunescu Andrei34 , Combourieu B.3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Chemistry,
3 Universitatea „Blaise Pascal” din Clermont-Ferrand ,
4 Moldova State University
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 3 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 52