IBN
Închide
Evtodienco Silvia
Cuvinte-cheie (44): lambs (4), sheep (4), class (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Caracteristica fermei de prăsilă de ovine Karakul din gospodăria țărănească „Cocieru Vitalie Tudor”
Evtodienco Silvia
Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Tehnologie pentru Zootehnică şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of karakul breeding rams according to the quality of the descendants
Evtodienco Silvia , Mashner Oleg , Lyutskanov Petr
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Genotypical particularities of the type of sheep Moldavian Karakul
Buzu Ion1 , Evtodienco Silvia2 , Lyutskanov Petr2
1 Institute of Zoology,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 24 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Testarea berbecilor reproducători Karakul Moldovenesc
Evtodienco Silvia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Evaluarea calităţilor de pielicică la mieii de tip Karakul moldovenesc
Evtodienco Silvia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura genetică în locusul kappa-cazein a laptelui de oi la fermele din republică
Evtodienco Silvia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достижения и перспективы научно-практического обеспечения отрасли овцеводства и козоводства Республики Молдова
Люцканов Петр1 , Машнер О.1 , Евтодиенко Сильвия1 , Бузу И.2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт Зоологии АН РМ
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 10 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Studiul privind calităţile de pielicică a mieilor
Evtodienco Silvia , Lăsac Nadejda
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Caracteristica morfo-productivă a ovinelor brumării crescute la ferma de prăsilă a STE „Maximovca”
Evtodienco Silvia , Maşner Oleg , Liuţcanov Petru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты селекционно-племенной работы с каракульскими овцами племзавода ООО «ПКФ Бородино-А»
Зелинский Н.1 , Палариев А.1 , Марчук О.1 , Евтодиенко Сильвия2
1 ООО «ПКФ «Бородино-А»,
2 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Dinamica producţiei şi compoziţiei chimice a laptelui de oaie pe lactaţie
Evtodienco Silvia1 , Chiţanu Ana2
1 Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Tehnologie pentru Zootehnică şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11