IBN
Închide
Gribcova Ana
Cuvinte-cheie (59): grapes (8), Steepness (4), Bianca (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 0
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 2

Использование флуоресцентного метода в экологических исследованиях растений винограда
Дерендовская Антонина1 , Грибкова Ана2
1 Технический Университет Молдовы,
2 Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационный метод в экологическом мониторинге на примере сорта Виорика
Грибкова Ана , Кисиль С. , Думитраш Анжела
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Рост и развитие побегов сорта Бианка при произрастании на склонах
Грибкова Ана
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Adaptive peculiarities of the Bianca variety when growing on slopes different expositions in the central region of viticulture of the republic of moldova
Gribkova Anna , Kisil Sergey , Dumitrash Angela , Ceban Alvina
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв
International Agriculture Congress
Ediția 4. 2021. Turcia. ISBN 978-605-80128-6-8.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Параметры роста листовой поверхности сорта Бианка при произрастании на склонах разных экспозиций
Грибкова Ана
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Influence of Ecological conditions on the Physiological Parameters of Leaves and the Productivity of the Grapevine Bianca Variety
Derendovskay Antonina1 , Gribkova Anna 2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Uluslararası Tarım Kongresi
Ediția 3. 2020. Hammamet. ISBN 978-605-80128-2-0.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea viței de vie de soiul Bianca în dependență de condițiile de creștere în regiunea Codrilor Republicii Moldova
Gribcova Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 10 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптивные особенности винограда сорта Бианка при произрастании на склонах
Грибкова Ана1 , Дерендовская Антонина2 , Секриеру Сильвия2
1 Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Productivitatea soiului de struguri Bianca în funcţie de condiţiile de creștere în regiunea codrilor a Republicii Moldova
Gribcova Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Флуоресцентный мониторинг функциональной активности листьев винограда при произрастании на склонах
Грибкова Ана1 , Дерендовская Антонина2 , Китаев Олег3 , Штирбу Андрей4
1 Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
3 Институт Садоводства НААН Украины,
4 Национальный Научный Центр "Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова", Одесса
Виноградарство и виноделие
Nr. 56 / 2019 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Влияние элементов рельефа местности на накопление пластидных игментов в листьях сорта Бианка
Грибкова Ана
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluation of photosynthetic activity in pear trees depending on the action of biological active substances
Scurtu Gheorghe1 , Bujoreanu Nicolae1 , Harea Ivan1 , Nicuţa Alexandru1 , Paşa Roman1 , Cornea Vladimir2 , Dadu Dumitru2 , Chisili Serghei2 , Donica Nicolae2 , Gribcova Ana2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Botanică
Nr. 2(15) / 2017 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение содержания пластидных пигментов в листьях растений винограда сорта Бианка, в зависимости от экологических условий
Грибкова Ана
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивность сорта Бианка в условиях центральной зоны виноградарства Республики Молдова
Грибкова Ана
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dezvoltarea plantaţiilor viticole de soiul bianca în funcţie de condiţiile ecologice ale teritoriului
Gribcova Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Amplasarea plantaţiilor viticole în funcţie de influenţa factorilor ecologici
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Gribcova Ana , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Bratco Dumitru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние элементов рельефа местности на продуктивность сорта Бианка
Кисиль М.1 , Грибкова Ана1 , Балтаг П.2
1 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий,
2 СП "Калараш-Дивин" АО
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Elaborarea paşapoartelor ecologice ale soiurilor de viţă-de-vie - baza eficienţei proiectelor de fondare a plantaţiilor
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Gribcova Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(51) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18