IBN
Închide
Ţîbuleac Ştefan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova in contextul politicii europene de vecinătate și securitate
Ţîbuleac Ştefan
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Effectiveness of the Republic of Moldova’s state policy in creating conditions for the transition to an innovative development path
Sakovici Vasilii1 , Cvilincova Elizaveta2 , Ţîbuleac Ştefan3
1 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia dezvoltării inovaţionale a Uniunii Europene: starea actuală şi proiecte de perspectivă
Sakovici Vasilii , Ţîbuleac Ştefan
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность государственной политики Республики Молдова по созданию условий для перехода на инновационный путь развития
Sakovici Vasilii1 , Cvilincova Elizaveta2 , Ţîbuleac Ştefan3
1 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4