IBN
Închide
Volconovici Onorin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 6

Instalație robustă pentru întreprinderile din sectorul agrar
Popescu Victor , Malai Leonid , Balan Mihail , Volconovici Onorin , Malai Cristian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ процесса учета, транспортировки, очистки и охлаждения молока на фермах
Слипенки Викторин , Кирсанова Алла , Волконович Августин , Волконович Онорин , Урсатий Николай , Волконович Ина , Манкуш Наталья , Манкуш Ливиу
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аналитический обзо р и анализ тенденций развития автоматизированных технологических процессов и технических средств линий обработки молока на фермах
Волконович Августин , Волконович Онорин , Малай Леонид , Скрипник Елена , Кирсанова Алла , Урсатий Николай , Слипенки Викторин , Мелник Тони
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аналитический обзор существующего электрооборудования технологических линий обработки молока и пути дальнейшего его совершенствования
Волконович Ливиу , Волконович Августин , Черней Михай , Скрипник Елена , Кирсанова Алла , Слипенки Викторин , Волконович Онорин , Волконович Ина
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности, цели и задачи исследований автоматизировнных технологических линий обработки молока как объектов управления
Волконович Августин , Скрипник Елена , Кирсанова Алла , Слипенки Викторин , Волконович Онорин , Волконович Ина , Мелник Тони , Урсатий Николай
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Передовой зарубежный и отечественный опыт развития технологий и линий первичной обработки молока на фермах
Слипенки Викторин , Кирсанова Алла , Малай Леонид , Волконович Онорин , Урсатий Николай , Волконович Ина , Манкуш Наталья , Манкуш Ливиу
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Actualitatea și importanța conservării produselor alimentare cu utilizarea frigului natural și artificial
Volconovici Onorin , Slipenchi Victorin
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la îmbunătăţirea parametrilor tehnico-economici ai instalaţiilor frigorifice din punctele de colectare a laptelui
Ursatii Nicolai , Volconovici Augustin , Chirsanova Alla , Volconovici Onorin , Slipenchi Victorin , Volconovici Ina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipoteza și obiectivele cercetării instalațiilor de conservare a produselor alimentare cu utilizarea frigului natural și artificial
Slipenchi Victorin , Volconovici Onorin
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надежная установка для домашних хозяйств
Попеску Виктор , Малай Леонид , Волконович Онорин , Малай Кристян
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Actualitatea problemei necesității creșterii fiabilității de exploatare a motoarelor electrice în sectorul agrar
Daicu Anatol , Volconovici Onorin
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 73-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-64-313-9..
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza parcului de motoare electrice utilizate în ramura creșterii animalelor din Republica Moldova
Daicu Anatol , Volconovici Onorin
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 73-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-64-313-9..
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combined automated installation deployment for milk cooling
Daicu Anatol , Volconovici Augustin , Chirsanova Alla , Volconovici Onorin , Slipenchi Victorin , Volconovici Ina
State Agrarian University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea instalaţiei frigorifice automatizate cu consum redus de energie electrică pentru răcirea laptelui
Daicu Anatol , Scripnic Elena , Volconovici Augustin , Chirsanova Alla , Volconovici Onorin , Slipenchi Victorin , Volconovici Ina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проверка гипотезы статистической неразличимости среднесуточных значений скоростей ветра агроклиматических зон Приднестровья
Кирсанова Алла1 , Волконович Онорин1 , Гуцу-Кетрушка Корина2 , Скрипник Елена1 , Волконович Ина1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Технический Университет Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Contribuţii la elaborarea mijloacelor tehnice de automatizare a proceselor de conservare a alimentelor cu utilizarea frigului natural
Daicu Anatol , Slipenchi Victorin , Volconovici Onorin , Chirsanova Alla , Volconovici Ina , Cuşnir Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ температур воздуха для идентификации зон применения установок искусственного и естественного холода для охлаждения молока и хранения фруктов и овощей на територии Приднестровья
Кирсанова Алла , Волконович Онорин
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Analiza complexă a proceselor technologice automatizate de răcire a laptelui, eficiente din punct de vedere energetic
Cuşnir Mihail , Volconovici Liviu , Volconovici Augustin , Ucevatchin Alexandru , Cuşnir Natalia , Slipenchi Victorin , Daicu Anatol , Volconovici Onorin , Popa Alexandru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda de elaborare a sistemului unificat de echipament electric al liniilor tehnologice de prelucrare a laptelui cu consum redus de energie electrică
Cuşnir Mihail , Volconovici Augustin , Slipenchi Victorin , Daicu Anatol , Ucevatchin Alexandru , Volconovici Onorin , Malai Cristian , Popa Alexandru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика определения оптимальных сроков хранения фруктов и овощей с приминением естественного и искуственного холода
Кушнир Михаил , Волконович Ливиу , Волконович Августин , Кушнир Наталья , Слипенки Викторин , Дайку Анатол , Волконович Онорин , Попа Александр
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23