IBN
Închide
Chiriac Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 1

Reglementări și realizări ale ocrotirii patrimoniului cultural în perioada antică
Chiriac Natalia , Ursu Viorica , Bostan Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Experiența și designul modern al sistemelor fiscale internaționale
Chiriac Natalia
Serviciul Fiscal de Stat
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea de patrimoniu conform reglementărilor naționale
Chiriac Natalia , Ursu Viorica , Bostan Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-3-6.
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia juridico-penală a patrimoniului arhitectural în practica națională şi internațională
Ivanov Iurie , Chiriac Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-3-6.
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The notion, classification and importance of goods classification in the light of the new civil regulations of Republic of Moldova
Ursu Viorica , Chiriac Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 4, Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Analysis of international regulations regarding the heritage and historical value
Ursu Viorica , Chiriac Natalia , Bostan Ina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea pentru încălcarea legislației privind protecția patrimoniului cultural imobil al federației ruse
Chiriac Natalia , Ursu Viorica , Bostan Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3481-3-3.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The causes of exoneration from disciplinary liability
Travinskaia Irina , Chiriac Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validity conditions of civil legal act in new civil regulations of Republic of Moldova
Ursu Viorica , Chiriac Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Reglementarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani
Chiriac Natalia , Ungureanu Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Vol. 2, Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza vinovăției – element constitutiv al laturii subiective în cadrul răspunderii materiale în dreptul muncii
Ursu Viorica1 , Chiriac Natalia2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitatea de muncă a persoanelor cu dizabilități
Chiriac Natalia , Rotaru Victoria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile întocmirii hotărârilor judecătorești în procedurile contencioase
Chiriac Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinovăția – condiție esențială a răspunderii disciplinare în dreptul muncii
Ursu Viorica1 , Chiriac Natalia2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Предпосылки возникновения и проблемы внедрения управленческого учета на предприятиях Республики Молдова
Chiriac Natalia
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Instituţia uzucapiunii în aspect comparat (sistemul austriac, rus, românesc, francez şi italian)
Chiriac Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le travail forcé dans le cadre de la réglementation nationale et internationale
Ionel Veronica , Chiriac Natalia
Université Technique de Moldavie
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea și obiectul uzucapiunii
Chiriac Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 1 June, 2015. Descarcări-30. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activităţii pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova
Chiriac Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 1 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Rolul statului în gestionarea eficientă şi durabilă a pieţei financiare nebancare în Republica Moldova
Chiriac Natalia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evaluarea calităţii învăţământului superior
Chiriac Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I. 2012. Cahul. ISBN 978-9975-914-75-8.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Inovaţia, investigaţia şi particularităţile motivelor investigaţionale la studenţi
Axentii Ioana Aurelia , Chiriac Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I. 2011. Cahul. ISBN 978-9975-914-56-7.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe noi de funcţionare a pieţelor financiare internaţionale
Chiriac Natalia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile mobiliare – instrumente ale pieţei de capital
Chiriac Natalia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 24 of 24