IBN
Închide
Vacarciuc Liviu
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Analiza condițiilor climatice în diferite plaiuri viticole în contextul dezvoltării durabile a viticulturii
Godoroja Mariana1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Voinesco Cornelia1 , Mogîldea Olga1 , Procopenco Valeria1 , Vacarciuc Liviu1 , Dosca Ion1 , Neamţu Cristina1 , Chimacovschi Aliona1 , Griza Ina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Vinul IGP - un algoritm în afacere prin afinitatea plaiului în Moldova
Bogatyy Ye. , Vacarciuc Liviu , Breahnă Elizaveta
State Agrarian University of Moldova
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Viticultură şi integrare complexă în dreapta râului Prut
Vacarciuc Liviu1 , Cazac Fiodor2 , Bogatîi Eugen1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Leonid Kolesnik – om emerit in domeniul viticulturii si vinificatie
Vacarciuc Liviu , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leonid Kolesnik – om emerit in domeniul viticulturii si vinificatie
Vacarciuc Liviu , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un grand ampelos la catedra „viticultură și vinificație” a UASM
Vacarciuc Liviu , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea eficientă a soiurilor roşii de struguri pentru producţia vinurilor roze
Vacarciuc Liviu1 , Bogatîi Eugen1 , Melnic Natalia1 , Cazac Fiodor2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Gheorghe Caldare – ctitor a peste 50 de promoții de specialiști în sectorul vitivinicol
Vacarciuc Liviu , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

A plecat la cele veşnice marele maestru al viei şi vinului, Valeriu D. Cotea
Cimpoieş Gheorghe , Nicolaescu Gheorghe , Vacarciuc Liviu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilustrul savant Ignat Șandru la 80 ani
Bratco Dumitru1 , Nicolaescu Gheorghe2 , Cebotari Valeriu1 , Vacarciuc Liviu2 , Perstniov Nicolae2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Chisinau wines & Spirits contest - la cea de-a XXIV-a ediţie
Vacarciuc Liviu , Mogîldea Olga , Foiu Simion
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportul vinurilor din moldova la o nouă fază a dezvoltării filierii vitivinicole
Vacarciuc Liviu , Mogîldea Olga , Angheluţa Andrian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologie aplicativă la prelucrarea strugurilor cu aciditatea excesivă
Vacarciuc Liviu1 , Prida Ion2 , Borta Ion3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 ÎTŞ „OenoConsulting” SRL,
3 Combinatul de productie a vinurilor "Cricova"
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Nobila şi glorioasa cale de 50 de ani
Vacarciuc Liviu
Uniunea Oenologilor din Moldova AO
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5(53) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu adus profesorului-novator în oenologie - Gheorghe Agabalianţ
Vacarciuc Liviu
Uniunea Oenologilor din Moldova AO
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(54) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politehnica Moldovei – simbol al progresului nostru
Vacarciuc Liviu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 1 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Formare profesională şi cercetare: pas cu pas
Vacarciuc Liviu , Jamba Afinogent
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remarcabil înaintaş al horticulturii Nord Pontive - Dumitru Ştefănescu
Vacarciuc Liviu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sortiment nou perspectiv în vinificaţia practică din Republica Moldova
Prida Ion1 , Vacarciuc Liviu2
1 ÎTŞ „OenoConsulting” SRL,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Paleta culorilor făurită de natură şi admirată de om
Vacarciuc Liviu1 , Vlad Pavel2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26