IBN
Închide
Nistiriuc Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3

2021 - 3

Adaptive computing model for distributed and real-time applications
Tsurkan Ana , Nistiriuc Ana
Technical University of Moldova
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Criteria Distributed Decision-Making System Based on Genetic Algorithms
Tsurkan Ana , Borozan Olesea , Munteanu Silvia , Ababii Constantin , Nistiriuc Ana , Şestacov Andrei , Strună Vadim , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Criteria Distributed Decision-Making System Based on Genetic Algorithms
Tsurkan Ana , Borozan Olesea , Munteanu Silvia , Ababii Constantin , Nistiriuc Ana , Şestacov Andrei , Strună Vadim , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Multi-Robot System Based on Swarm Intelligence for Optimal Solution Search
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Braniște Rodica , Nistiriuc Ana , Munteanu Silvia , Borozan Olesea
Technical University of Moldova
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings HORA 2020
Ediția a 2-a. 2020. Ankara, Turkey. .
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Analysis of telecommunication networks by enlarging simulated parameters
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Nicolaev Pavel , Nistiriuc Ion , Bejan Nicolae , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distributed System for Real-Time Collective Computing
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Osovschi Mariana , Tsurkan Ana , Nistiriuc Ana , Bordian Dimitrie , Munteanu Silvia
Technical University of Moldova
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuzzy Sensor Network for Mobile Robots Navigation
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Alexei Victoria , Melnic Radu , Bordian Dimitrie , Nistiriuc Ana
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 13th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 13. 2019. New Jersey, SUA. ISBN 978-172814011-7.
Disponibil online 12 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigarea atenuatorului optic în baza fluidului magnetoreologic
Nistiriuc Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On maintaining optimal conditions for managing information flows in telecommunication networks
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Nicolaev Pavel , Nistiriuc Ion , Bejan Nicolae , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem multi-agent în baza modelelor de calcul colectiv
Nistiriuc Ana , Ţurcan Ana , Dilevschi Sergiu , Safonov Ghenadie , Dubovoi Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Determinarea ratei maxime de transfer a informației dintre două noduri aleatorii ale reţelei de comunicaţii
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Bejan Nicolae , Alexei Anatolie , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-agent cognitive system for optimal solution search
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Munteanu Silvia , Bordian Dimitrie , Calugari Dmitri , Nistiriuc Ana , Dilevschi Sergiu
Technical University of Moldova
2018 14th International Conference on Development and Application Systems DAS 2018 - Proceedings
Ediția a 14-a. 2018. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861495-2.
Disponibil online 23 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea transferului de informație în rețelele de comunicații cu noduri Intermediare
Nistiriuc Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea eficientă a sursei de date în reţeaua de comunicaţii
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Bejan Nicolae , Alexei Anatolie , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea algoritmului Dijkstra pentru determinarea rutelor de valoare minima în rețele de comunicații
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Bejan Nicolae , Alexei Anatolie , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Despre Soluționarea Problemei de Optimizare Privind Calculul Rețelei de Telecomunicații Multimedia
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Ţurcanu Dinu , Chihai Andrei , Nistiriuc Pavel , Bejan Nicolae , Nistiriuc Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea rutelor de transmisiune a datelor în rețelele de comunicații prin intermediul algoritmului lui Ford
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-026-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea algoritmului Dijkstra pentru determinarea rutelor de valoare minimă în rețele de comunicații
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-026-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea algoritmului Ford-Fulkerson pentru determinarea fluxului maxim între două noduri prescrise ale reţelei de comunicaţii
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea aloritmului Kruskal pentru determinarea arborului minimal în reţeaua de comunicaţii
Nistiriuc Ana , Ababii Victor , Chihai Andrei , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система принятия решений на базе мембранных вычислительных топологий
Негарэ Еужен , Melnic Radu , Бордиян Дмитрий , Nistiriuc Ana
Технический Университет Молдовы
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Analiza asigurării fiabilității hardwaer a rețelelor de comunicații MPLS
Chihai Andrei , Nistiriuc Ana , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Ion , Russu Gabriel , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza fiabilității de funcționare a rețelelor de comunicații
Chihai Andrei , Nistiriuc Ana , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Pavel , Russu Gabriel , Sharma Popovici Natalia , Nistiriuc Pavel , Alexei Anatolie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modelului ghid de unda pentru comunicatiile radio in conditiile localitatilor urbane
Russu Gabriel , Nistiriuc Ana , Ţurcanu Dinu , Nistiriuc Pavel , Chihai Andrei , Nistiriuc Ion , Sharma Popovici Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Estimarea calității de transmisiune a informației in sistemele de radiocomunicații și STIFO
Chihai Andrei , Nistiriuc Ana , Bejan Nicolae , Iazloveţchi Maria , Baxan Lilian , Nistiriuc Pavel , Popovici Nicolae , Drăguţan Nicolae , Russu Gheorghe
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 16 May, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea sistemului de sincronizare exterioară pentru sporirea stabilității la zgomot in cazul metodei homodine de recepție a semnalelor optice
Chihai Andrei , Nistiriuc Ana , Bejan Nicolae , Iazloveţchi Maria , Baxan Lilian , Nistiriuk P. , Sharma Popovici Natalia , Drăguţan Nicolae , Russu Gabriel
Technical University of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 18 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26