IBN
Închide
Dumitrașcu Dumitru
Cuvinte-cheie (25): civil procedure (3), procedural guarantees (2), civil action (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Instituția perimării și celeritatea procesului civil
Dumitrașcu Dumitru
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Apărările pârâtului ca mod de exercitare a dreptului la acțiune
Dumitrașcu Dumitru12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea unui proces civil echitabil prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Dumitrașcu Dumitru
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția VII. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitările existente dintre obiecțiile material-juridice și excepțiile procesuale
Dumitrașcu Dumitru
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile invocării excepţiei de tardivitate în procesul civil din Republica Moldova
Dumitrașcu Dumitru12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(46) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5