IBN
Închide
Josanu Cristina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2022 - 1

Reconceptualizarea implicării reprezentanților societății civile în procesul de autoadministrare a justiției
Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Încadrarea societății civile în examinarea procedurilor disciplinare ale judecătorilor
Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceduri de alegere a reprezentanților societății civile în organele de administrare a justiției. Avantaje și efecte
Negru Andrei , Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Încadrarea societăţii civile în procesul de autoadministrare a justiţiei realizat prin instituţia consiliului superior al magistraturii
Negru Andrei , Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme juridice de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii
Negru Andrei , Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Rolul societății civile în valorificarea reformei jusiției
Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul societății civile în valorificarea reformei justiției
Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea capacităților reprezentanților societății civile în procesul de reformă a justiției
Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularitaţile integrarii şcolare a elevilor cu dizabilitaţi
Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
2018. Chişinău, 2018. .
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Insolvabilitatea intenţionată
Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omorul săvârşit în stare de afect
Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11