IBN
Închide
Năvodariu Elena Tania
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Obiectivele justiţiei în materie penală a Bosniei şi Herţegovinei în contextul punerii în aplicare a instituţiilor justiţiei tranziţionale ca factor al reconcilierii naţionale
Năvodariu Elena Tania
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Amnesties and punishments according to the the objectives of transitional justice
Gamurari Vitalie12 , Năvodariu Elena Tania12
1 Free International University of Moldova,
2 George Bacovia University of Bacău
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Social Sciences
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justiția tranzițională în lumea arabă și efectele ei prin prisma „primăverii arabe” declanșate în 2011
Gamurari Vitalie , Năvodariu Elena Tania
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Amnistia și rolul ei în contextul punerii în aplicare a justiției tranziționale
Gamurari Vitalie , Năvodariu Elena Tania
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor non juridici în procesul de implementare a mecanismelor justiţiei tranziţionale
Gamurari Vitalie , Năvodariu Elena Tania
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte privind coraportul dintre conceptele „stat de drept“ şi „justiţie tranziţională“
Gamurari Vitalie , Năvodariu Elena Tania
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6